Gå til innhold
Annonse
Stian Mørch Aaen disputerer 9. september 2016 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen. Foto: Eirin Nygård.
Stian Mørch Aaen disputerer 9. september 2016 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen. Foto: Eirin Nygård.

Stian Mørch Aaen disputerer 9. september 2016 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen «Chemotherapeutants against salmon lice Lepeophtheirus salmonis – screening of efficacy».  

Annonse

Resultatene fra et doktorgradsarbeid utført ved NMBU Veterinærhøgskolen er et godt grunnlag for utvikling av nye effektive lakselusmidler som ivaretar matsikkerhet og miljø.

Oppdrettsnæringen sørger for Norges nest største eksportvare etter olje, og det produseres også laks for eget konsum i størrelsesorden 1 milliard kroner. Lakselus er en av de største hindringene for en fortsatt stor og bærekraftig industri. Dagens lusestrategi sørger for at oppdrettslaks sjelden påvirkes nevneverdig av lakselus, men parasitten formerer seg fort, og kan være svært ødeleggende for stammer av villaks og sjøørret som lever i fjordene hvor det er oppdrettsanlegg, melder Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Stian Mørch Aaen disputerer 9. september 2016 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen «Chemotherapeutants against salmon lice Lepeophtheirus salmonis – screening of efficacy».

Personalia:

Stian Mørch Aaen (37) kommer fra Søgne. Han er utdannet veterinær og skal nå ta doktorgrad ved NMBU, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse