Gå til innhold
Nytt lusemiddel lansert i Chile fra Elanco.
Nytt lusemiddel lansert i Chile fra Elanco.

Svært mange av de settefiskene som gikk i sjø i Chile i fjor ble behandlet med det nyeste virkestoffet på markedet mot lus. Det meldes om lovende resultater. Nå avventer Elanco de norske legemiddelmyndighetene før det kan tas i bruk her.

I Chile ble mer en en av fem smolt (21 %) i fjor behandlet med lusemiddelet Imvixa, som inneholder virkestoffet lufenuron.

- Totalt 39,2 millioner atlantisk laks er så langt per første mars 2017 behandlet med Imvixa. Av dette skjedde 26 million av behandlingene i fjor, sier Maria Zampaglione, kommunikasjonssjef i Elanco Animal Health til kyst.no.

Analyserer effekten

Legemiddelet fikk først markedsføringstillatelse og kunneførst tas i bruk av alle i juni 2016.

Les også: Lufenuron godkjent i Chile

- Noen produsenter har riktignok gjennom en særtillatelse for uttesting, hatt muligheten til å bruke det siden slutten av 2014 , sier Zampaglione.

Så langt er data fra cirka 12,8 millioner smolt samlet inn for å bli analysert for å finne ut mer om effekten.

- Effekten blir målt utfra praktiske kriterier definert av chilenske reguleringen og resultatene bekrefter at legemiddelet er den lengst fungerende behandlingen tilgjengelig for forebygging og kontroll av lakselus i den chilenske lakseindustrien, slår hun fast, uten å gå spesifikt inn på hvilke kriterier det er snakk om.

Avventende til Norge

I starten av fjoråret meldte kyst.no at Elanco hadde søkt om markedsføringstillatelse i Norge. Behandlingstiden til en slik søknad, som er på over 200 dager, tilsa at middelet kunne blitt tilgjengelig tidligst oktober i fjor. På spørsmål om hvor langt de har kommet i å få markedsføringstillatelse i Norge, er det lite nytt fra kommunikasjonsjefen.

Les også: Nytt lusemiddel endelig inne til godkjenning

- Vi er forpliktet til å følge eksisterende regulatorirske prosessen og må avvente på tilbakemelding fra Statens Legemiddelverk (SLV) før vi kan dele mer informasjon om potensialet for produktutvikling i Norge.

 -Tror du stoffet vil bli lansert i Norge i år?

- Når produktet tilfredsstiller kravene i regelverket og mottar godkjenning fra SLV, vil vi være i stand til å utdype nærmere kommersielle planer.

- Lovende

Etter over en måned med forsøk i å nå de chilenske oppdretterne og hvilke erfaringer de har gjort seg rundt lusemiddelet fikk vi endelig en kort kommentar.

- Vi har gjort tester med dette virkestoffet, og så langt ser det lovende ut, sier en oppdretter til kyst.no.

Om hvilke spesifikke effekter som ses eller kostnad middelet har, ønsker han ikke å kommentere ytterligere.

Unngår behandling i sjø

Virkestoffet lufenuron går under klassen kitinsyntesehemmer og tilhører stoffgruppen benzoylurea. Virkestoffet er godt brukt på husdyr som hund og katt, og det som imidlertid skiller lufenuron fra andre stoffer er dets svært lange virkningstid.

Dette gjør det mulig å gi stoffet til fisken i ferskvannsfasen der man fremdeles har kontroll på utslippene, som igjen hindrer at middelet kommer konsentrert ut i sjøen og kan påvirke andre arter.

Kitinsyntesehemmere kjennetegnes ved at produksjonen av nytt kitinskall hemmes i parasitten, slik at den dør når den skulle ha skiftet skall. Beslektede stoffer som er til bruk på laks i dag er diflubenzuron (Releeze) og teflubenzuron (Ektobann). Disse har imidlertid ganske kort virketid, og utfôres i sjø.

Ifølge Elancos patentsøknad fra november 2013 tar legemiddelselskapet sikte på å gi fisken stoffet gjennom fôret, med en daglig dosering på 1 til 30 mg per kilo fisk. Behandling vil ta mellom 3 og 14 dager, hvor den totale doseringen vil være mellom 7 og 350 mg per kilo fisk.

– Når det gis i ferskvannsfasen vil langtidseffekt bety beskyttelse mot at copepoditter som infiserer fisken etter utsett utvikler seg videre. Man må derfor forvente at man ikke kan observere parasitter på fisken så lenge midlet virker, har tidligere proffessor i parasittologi Tor Einar Horsberg, forklart til kyst.no.

Har du en sak du
vil tipse oss om?