Gå til innhold
Annonse

En noe uvanlig gründerhistorie fra havbruksnæringen

Tord Teigstad har vært innom det meste som rører seg innen fiskeoppdrett. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Tord Teigstad har vært innom det meste som rører seg innen fiskeoppdrett. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Tord Teigstad fra TTAQUA, forteller at veien fra røkter til gründer har vært svært innholdsrik.

Annonse

Tord Teigstad har siden han startet som røkter i laksenæringen i 2009, røktet fisk på land og i sjø, og drevet med settefisk og salg. I dag har han eget selskap hvor han utvikler ideer som skal få bukt med flere utfordringer i havbruksnæringen.

Lokalisert på Marineholmen i Bergen, i Ocean Industry Accelerator, som er et kontorlandskapet etablert for samarbeid mellom ulike gründere og havbruksselskap, ligger alt til rette for å få utviklet duppedingser for fremtidens havbruk.

- Man får et faglig utbytte av å være her borte. Det er mange å snakke med, og alle har et felles mål om å effektivisere, eller løse utfordringer i oppdrettsnæringen. Man får innsikt i hva en bør jobbe med, rett og slett, sier han.

Han har også en noe spesiell historie å fortelle om livet hans før han havnet i laksehovedstaden.

Fra øst til vest

Teigstad er født på Østlandet og oppvokst på Årnes. Men med en mor som opprinnelig kom fra Bergen, flyttet de til Øygarden når han var åtte år. Her bodde han frem til han flyttet til Austevoll for å gå på videregående som 16 åring. Siden da har han vært innom det meste innen havbruk.

- Her studerte jeg akvakultur og tok etter endt læretid fagbrev hos Austevoll Melaks. Det var en interessant tid i Austevoll, men jeg bestemte meg for å flytte på meg, forteller han.

Ferden gikk så videre til Bodø for å studere havbruksdrift og ledelse.

- Dette gjorde jeg mens jeg jobbet for Marine Harvest i Gildeskål. Dette var for så vidt kjekt det også, men jeg ble noe skolelei og sluttet.

Landbasert oppdrett i Hirtshals er noe den unge gründeren har bedrevet. Foto: Danish Salmon.
Landbasert oppdrett i Hirtshals er noe den unge gründeren har bedrevet. Foto: Danish Salmon.

Etablerte landbasert matfisk-anlegg

På en tur i Brüssel møtte han så en investor som fortalte han skulle starte produksjon av laks på land i Hirtshals.

- Fem dager seinere var jeg på plass i Danmark og var med på oppstarten av Danish Salmon. Vi var først tre stykker som jobbet og fikk i gang driften i de første fasene av produksjonen, før flere ble ansatt forteller han.

Men Teigstad fant ikke roen hos Danish Salmon heller.

- Etter vel ett år startet jeg i AKVA Group Danmark som selger, og jobbet med oppstart av nye anlegg. Her var jeg i nesten tre år, sier han.

Teigstad tenkte så at tiden var inne for å vende nesen hjem til Norge. I 2016 startet han selskapet TTAQUA, som både utvikler og leverer utstyr til havbruksnæringen.

- Jeg startet for meg selv, og gikk i gang med vedlikeholdsarbeid på settefiskanlegg, gjennom CM Aqua som jeg etablerte et samarbeid med.

TTAQUA har kontor på Marineholmen i Bergen sammen med Bergen Teknologioverføring (BTO). Marineholmen er et sted hvor det skjer mye nyskapning innenfor oppdrettsnæringen. Foto: TTAQUA.
TTAQUA har kontor på Marineholmen i Bergen sammen med Bergen Teknologioverføring (BTO). Marineholmen er et sted hvor det skjer mye nyskapning innenfor oppdrettsnæringen. Foto: TTAQUA.

Bodde på veien

Teigstad bygget da om en stor varebil, installerte seg en seng i denne og reiste langs norskekysten for å drive service på komponenter og trommelfilter langs mange av landets settefiskanlegg.

- Det var ikke noe nytt for meg å være husløs. Før jeg fikk leilighet i Bergen bodde jeg seks måneder i seilbåten min. Jeg bodde også i seilbåten min i tre år i Danmark. Jeg har bodd både i Hirtshals og København. Det var definitivt best å bo i København, reflekterer han.

Teigstad påpeker videre at hans erfaringer at settefiskanleggene i Norge driftes svært ulikt.

- Det er mange interessante produksjonsløsninger med ulike design. Noen av anleggene har full kontroll og gode systemer rundt produksjonen sin. Andre er i motsatt side av skalaen, oppsummerer han.

Flere prosjekter på gang

Etter mange besøk langs Norskekystens settefisk-anlegg så han forbedringspotensial på flere områder i produksjonen.

Gjennom eget selskap distribuerer han derfor løsninger han tror vil heve produksjonen. Per nå er det snakk om klekkekar, og HEX trommelfilter til både settefiskanlegg og båter. Nylig fikk han også inn en energibesparende proteinskimmer.

- Jeg ser behovet for å fjerne små partikler i vannet i flere anlegg og tenker dette kan være nyttig. Jeg holder også på å utvikle egne saker så det vil bli et bredt sortiment etterhvert, røper han.

- Jeg har også stor interesse for design av RAS-anlegg på land, men jeg må begynne et sted.

Logistikken og håndtering av stor smolt, er en av de store utfordringene han ser innen settefisk.

-  Skal man produsere matfisk på land ser jeg sistnevnte utfordringer der også. Det er i tillegg noe helt annet å skulle håndtere en slakteklar fisk, sammenlignet med smolt, legger han til.

- Hva tenker du om fremtidens matfisk-produksjon da? Vil den skje på land eller i sjø?

- Dette er det skummelt å konkludere rundt. Landbasert kommer mer og mer, produksjonen blir mer effektiv og kostnadene vil synke. Men Norge har også en ypperlig kystlinje å drive lakseoppdrett på, så jeg tror nok ikke den store landbaserte veksten vil skje her, mener Teigstad.

- Du kan jo virke litt som en urolig sjel da du har vært innom litt forskjellig. Er du sikker på at det er dette du vil?

- Går alt som planlagt blir dette fremtiden for meg. Selskapet går nå bedre og bedre. I starten var det traust og lite penger. Nå er ting mer stabilt, sier han optimistisk.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse