Gå til innhold
Annonse
Biologi og ernæringssjef i Salmar, Bård Skjelstad. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Biologi og ernæringssjef i Salmar, Bård Skjelstad. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Tekmar: Biologi og ernæringssjef i Salmar, Bård Skjelstad kunne fortelle de vel 400 tilhørerne siste nytt om fisken som nå har gått i vel to måneder i Ocean Farm 1.

Annonse

Cirka en million smolt ble satt ut i slutten av september. Fisken hadde en snittvekt på mellom 270 og 280 gram, og den minste veide 128 gram.

- Utsettet gikk greit. Vi måtte gå syv turer med fisk ut fra Folla, i til dels dårlig vær, så det hele tok litt lengre tid enn planlagt. Men samtidig fikk vi justert prosedyrene noe underveis, så vi tok inn litt på det.

Timeplanene var beregnet ut fra normale smoltutsett der man styrer veldig etter dagslyset, og avslutter i god tid før mørket kommer.

- Vi har så mye lyskastere på havmerden at vi så vi kunne strekke litt på dette, sa Skjelstad.

Det er også satt ut villfanget grønngylte og berggylte, samt oppdrettet rognkjeks i merden.

- Så langt har vi fokusert på teknisk innkjøring. Det har vært veldig mye folk ute på merden, med mange underleverandører som både justerer teknisk småplukk, sluttfører og dokumenterer sine leveranser.

Havmerden til Salmar er spekket med svært mange ulike typer sensorer. Klikk for større versjon.
Havmerden til Salmar er spekket med svært mange ulike typer sensorer. Klikk for større versjon.

Stabil i ruskete vær

I denne tiden har ikke værgudene levert bare solskinn og flatt hav.

- Perioden har vært preget av mye dårlig vær. Derfor har det også vært lite anledning til å ta ut folk som absolutt ikke må være der ute.

Selv om været har vært ruskete har selve konstruksjonen tatt det pent.

- For oss som har vært vant med å være på en flytekrage i mye vind er dette veldig fascinerende. Merden er helt i ro og veldig stabil.

Undervannsfôrer

Da fisken ble satt inn, forteller han at de begynte veldig tradisjonelt.

- Vi startet med overflatefôring på smolten og fulgte med på appetitten ved å kaste fôr ut som vi var vant med. Nå har vi imidlertid gått helt over til undervannsfôring på 8-9 meter. Vi kan selvsagt fôre i overflaten, men vi har en strategi om å undervannsfôre for å unngå lusepåslag, og det ser ut til å fungere veldig bra.

Han understreker de så langt har klart å fôre uansett vær, og mener det vanndrevete fôringssystemet har bidratt til dette.

- Vi har også flere fôringspunkt så vi kan justere i forhold til strømmen.

For fôrklontroll bruker de enn så lenge tradisjonell kameraovervåkning.

- Vi har også både ekkolodd under merden og annen sensorikk, så vi diskuterer om vi skal anvende enda mer teknologisk overvåkning av fôrspill.

Lusesituasjonen

Her på kyst skrev vi i november at man hadde fått lus i merden. Dette var for Skjelstad ikke veldig overraskende.

- Det var forventet, for vi er tross alt på innsiden av øyene, men det er veldig gledelig at påslaget er veldig lavt. Påslaget vi fikk for noen uker siden ser ut til å være et punktpåslag, for det er ikke økende, og når vi ser voksne lus, ser vi ingen fastsittende, sa han.

Mye sensorikk

Merden er fullspekket med ulik sensorikk. Han lister hele 15 ulike typer, alt fra tradisjonelle oksygen og temperaturmålere, til hydrofoner (undervannsmikrofoner red. anm.), fluorimeter (kan måle for eksempel algeoppblomstringer) og bevegelsessensorer (MRU).

Havmerden sett fra Sørburøy. Foto: Kyst.no
Havmerden sett fra Sørburøy. Foto: Kyst.no

- Når sensorikken fungerer hundre prosent har vi sagt vi skal ansette fiskepsykologer for å analysere alle dataene. Teknologien ser så langt ut til å fungere greit, vi har hatt noen strømproblemer i småskala, men eller så fungerer alt som det skal. Så vi har et berettiget håp om at vi skal klare å forbedre forholdene for fisken, kontra et tradisjonelt anlegg.

Selv om man ikke har fått gjort den helt store dybdeanalysen av alle dataene ennå, så mener han det ser bra ut på overordnet plan.

- Vi ser at fisken trives, den har god appetitt og har doblet vekten sin. Du vil finne noe fisk i overflaten, men hovedsakelig står den dypt.

- Oksygenmålingene vi gjør i senter av merden er lik de vi gjør i ytterkanten. Vi var jo spent på hvordan vannstrømmen ville påvirkes, men alt det vi har kunnet se grovt på ser greit ut.

Også utvendig strøm og bølgeforhold er som forventet, selv altså med mye styggevær i den første tiden.

- Status med korte ord er at det har vært et vellykket utsett, fisken har tålt det hele veldig bra, den spiser godt, vi har hatt svært lite utgang og går inn i vinteren med lite lus.

Vil eventuelt avluse i brønnbåt

Skjelstad understreker at de selvsagt er spent på hvordan dette går når det blir varmere i været igjen.

- Får vi mer lus har vi tradisjonelle verktøy, om ikke rensefisken holder.

Planen er å i så fall pumpe fisken over i brønnbåt og avluse der.

- Vi har i tillegg noen prosjekter rundt litt utradisjonell lusekamp, men de vil vi ikke presentere ennå.

Den første syklusen skal fullføres i løpet av 2018, og når andre utsett skal inn håper de å både gjøre det enda bedre, og sette ut enda flere fisk.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse