Gå til innhold
Annonse
TEAM RENSEFISK: Fra venstre Martin Davidsen, produktsjef rensefisk, Margunn Sandstad, fagsjef fiskehelse og Eamonn O`Brien, global produktsjef startfôr marine arter. Foto: Skretting
TEAM RENSEFISK: Fra venstre Martin Davidsen, produktsjef rensefisk, Margunn Sandstad, fagsjef fiskehelse og Eamonn O`Brien, global produktsjef startfôr marine arter. Foto: Skretting

Det er klart for neste steg i bærekraftig lakseproduksjon. Skretting Norge etablerer nå et eget, dedikert team for rensefisk.

Annonse

Gjennom en årrekke er det gjort mye godt utviklingsarbeid for å løfte rensefisk som et viktig bidrag i kampen mot lakselus og mer bærekraftig lakseproduksjon. Gjennom den tydelige stemmen til Erlend Waatevik, som gikk av med pensjon tidligere i år, har Skretting Norge vært en aktiv pådriver og medspiller i utviklingsarbeidet. Verdens største fiskefôrprodusent viderefører nå kunnskapsarven etter Waatevik gjennom et eget, dedikert rensefiskteam, melder selskapet i en pressemelding.

Klar for fremtiden

Martin Davidsen er tilsatt som produktsjef rensefisk, og vil ha hovedfokus på den landbaserte delen av rensefiskproduksjonen. Margunn Sandstad, fagsjef fiskehelse, vil ha hovedansvar for bruk av rensefisk i sjø.

Skretting satser på eget rensefisk-team. Foto: Skretting.
Skretting satser på eget rensefisk-team. Foto: Skretting.

– I løpet av de siste årene er det gjort mye godt utviklingsarbeid. Skretting Norge er nå klar til å være med rensefisknæringen inn i fremtiden, sier produktsjef Martin Davidsen.

Første oppgave er å samle og systematisere eksisterende kunnskap og erfaringer.

– Rensefisknæringen er forbi første startfase. Flere kan vise til gode resultater med ulike måter å produsere på, og mange har gjort seg erfaringer om hvordan rensefisk bør brukes i lakseproduksjonen. Når vi samler denne kunnskapen til best practice-eksempler, kan vi også utvikle enda bedre fôringsstrategier, sier Davidsen.

Vil dele kunnskapen: 25 år med forskning på marine fôr

Målet er å støtte næringen gjennom tett oppfølging og fôr for best mulig ernæring til rensefisk. Skretting startet utviklingen av sitt første marine fôr allerede i 1989. I dag har selskapet en enorm kunnskapsbase fra fôrproduksjon til mer enn 60 arter verden over.

– Rensefiskteamet vil dele eksisterende og ny kunnskap sammen med næringsaktørene gjennom fagmøter, seminarer og i kundemøter. Vi har et sterkt fokus på bærekraft i akvakultur. Biologisk bekjempelse av lakselus er et viktig bidrag som vi ønsker å forsterke for å redusere bruk av kjemikalier og legemidler, sier Margunn Sandstad.

Inviterer til samarbeid

Fiskevelferd er viktig for Sandstad. Blant annet kan rognkjeks utvikle katarakt. Det har vi løsninger for på andre arter som vi kan overføre til rensefiskfôr, i tillegg til at det finnes vaksine.

Rensefiskteamet ønsker å optimalisere samspillet mellom vaksine, fôr og drift, og vil inngå FoU-samarbeid med forskningsmiljøer og næringsaktører.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse