Gå til innhold
Annonse
Det er registrert færre lokaliteter med lakselus siden 2014. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet
Det er registrert færre lokaliteter med lakselus siden 2014. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet

Det har vært et fall i antall lokaliteter med lus over grensen i uke fem, sammenlignet med samme tid i fjor. Antall lokaliteter med PD eller mistanke om PD er også redusert.

Annonse

Ifølge Barentswatch er det langt færre lokaliteter med lus over grensen nå enn for ett år siden. Antall tilfeller av PD eller mistanke om PD er også redusert.

I januar, uke 5, var det 10 lokaliteter hvor det har vært rapportert om lakselus over grensen. Dette tilsvarer vel 2 % av lokalitetene totalt. I fjor var det 18 over grensen. Det har de siste årene vært en god utvikling fra toppåret 2014 hvor det i samme uke var hele 58 lokaliteter eller 14 % som hadde lakselus over grenseverdien. 

Les også: Vaksine resulterte i 65 prosent mindre lusepåslag

Det var i uke 5 påvist PD eller mistanke om PD på hele 139 lokaliteter, dette er en nedgang fra fjorårets 165 lokaliteter på samme tid. Totalt i år har det vært 18 nye utbrudd av PD, hvorav to av de siste påviste utbruddene har vært lokalisert i Sogn- og Fjordane ca. 20 km fra hverandre.

Situasjonen for ILA er i praksis uendret i forhold til samme tid som i fjor med 5 tilfeller, mot fire i uke 5 i fjor.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse