Gå til innhold
Annonse
Lakselus på fisk. Foto: Rudi Ripman Seim.
Lakselus på fisk. Foto: Rudi Ripman Seim.

De gjennomsnittlige lusenivåene har falt betydelig i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag de siste ukene. Kyst.no har også beregnet den langsiktige trenden for lusenivåer fra 2002 til i dag.

Annonse

I følge Lusedatas tall for forrige uke (uke 49), hadde Møre og Romsdal (0,17) færre kjønnsmodne hunnlus enn f.eks. et fylke som Hordaland (0,22) som har hatt lave nivå gjennom hele siste halvår.

Nivåene i Nord- Trøndelag var i uke 49 med 0,31 kjønnsmodne hunnlus per fisk nesten halvert fra uken før (0,57).

Saken fortsetter under figuren

Fylkesvise lusenivå i ukene 46-49. Datakilde: Lusedata.
Fylkesvise lusenivå i ukene 46-49. Datakilde: Lusedata.

 

Det gjennomsnittlige nivået i Norge i november endte dermed på 0,20, som er det beste novembernivået siden måleperioden startet i 2002. Se figur under.

Saken fortsetter under figuren

Fylkene viser lusenivå 2002-november 2015. Datakilde: Lusedata.
Fylkene viser lusenivå 2002-november 2015. Datakilde: Lusedata.

Ser man på utviklingen av lus på laks i Norge ser man av figuren under at trenden målt over perioden 2002 og frem til og med november i år, er fallende med en trend på 0,05 kjønnsmodne hunnlus per tiår.

Gjennomsnittelig nasjonalt lusenivå 2002-november 2015 med trendlinje. Datakilde: Lusedata.
Gjennomsnittelig nasjonalt lusenivå 2002-november 2015 med trendlinje. Datakilde: Lusedata.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse