Gå til innhold
Annonse

Fant signifikant innkrysning i nær halvparten av elvene

- Som forventet og håpet fant vi at nasjonale lakselever har en langt mindre grad av innkrysning enn ikke nasjonale lakseelver, uttalte Nina-forsker Sten Karlsson under Havbrukskonferansen i Bodø tirsdag. Foto: Pål Mugaas Jensen.
- Som forventet og håpet fant vi at nasjonale lakselever har en langt mindre grad av innkrysning enn ikke nasjonale lakseelver, uttalte Nina-forsker Sten Karlsson under Havbrukskonferansen i Bodø tirsdag. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Bodø: I et forskningsprosjekt fant Nina-forskerne en signifikant innkrysning av oppdrettsfisk i villfisken i 51 av 109 elver.

Annonse

Nina-forsker Sten Karlsson har sammen med kollegaer studert innkrysning av oppdrettslaks i villfisk, opplyser han under Havbrukskonferansen i Bodø tirsdag.

Forskeren forteller at de i 2014 publiserte et arbeid som definerte såkalte SNP-er som kunne skille mellom oppdrett og villfisk.

- Metoden basert seg på en statisk metode der man estimerer grad av innkrysning. Vi beregner sannsynlighet for hvert enkelt individ om det tilhører gruppen vill eller oppdrett, sa han.

- For hvert individ får vi dermed et estimat på opphavet, altså hvor stor andel av genomet som har opphav vill/oppdrett.

- Signifikant innkrysning

I førsøket tok de tok stikkprøver fra voksen laks i 109 lakseelver, til sammen fra ca 20 000 fisk.

- Vi fant da en signifikant innkrysning i 51 av de 109 bestandene.

De studerte også på om det var sammenheng mellom hvor fra fisken rømmer fra og innkrysningsandel.

- På regionnivå fant vi en helt klar sammenheng med dette, sa Karlsson.

Av fylkene med mest innkrysning var det Hordaland; Troms og Nordland som pekte seg ut.

De studerte også om det var forskjell mellom innkrysning mellom nasjonale lakseelver sammenlignet med ikke-nasjonale.

- Som forventet og håpet fant vi at nasjonale lakselever har en langt mindre grad av innkrysning enn ikke nasjonale lakseelver, uttalte Kalsson.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse