Gå til innhold
Annonse

FHF lyser ut inntil 6 millioner kroner til prosjekt på fiskevelferd hos laks i matfiskanlegg

Intensivering av produksjonen og økende håndtering av laksen har medført utfordringer knyttet til helse og dødelighet. Foto: FHF
Intensivering av produksjonen og økende håndtering av laksen har medført utfordringer knyttet til helse og dødelighet. Foto: FHF

Laksenæringens visjoner om vekst fordrer økt kontroll med de biologiske og helsemessige utfordringene, og her er overvåkning og kontroll av fiskens helse og velferd et sentralt element. 

Annonse

FISHWELL-prosjektet har gitt næringen en «verktøykasse» for måling av ulike velferdsindikatorer, og neste steg er å kartlegge hvilke indikatorer som bør inngå i rutinemessig evaluering av matfisk, melder FHF på sin hjemmeside.

Intensivering av produksjonen og økende håndtering av laksen har medført utfordringer knyttet til helse og dødelighet. Det gjøres i dag ulike registreringer av laksens velferd, men en av utfordringene er at indikatorer og skåringskriterier varierer fra selskap til selskap, noe som gjør det vanskelig å oppnå en objektiv vurdering av den faktiske tilstanden til en populasjon. Med FISHWELL prosjektet (FHF- 901157) har næringen fått et rammeverk og en «verktøykasse» til praktisk bruk for registrering av velferdsindikatorer.

Gjennom FHFs FISHWELL arbeidsmøter med næring og forvaltning i høst framkom behovet for en kritisk og systematisk evaluering og uttesting av relevante operasjonelle indikatorer, som kan danne grunnlag for en mulig innføring av en enhetlig praksis for velferdsregistrering i laksenæringen. Et slikt arbeid vil være nødvendig for en fremtidig objektiv vurdering av oppdrettslaksens velferd, med grenseverdier og anbefalinger for hva som er akseptabel versus uakseptabel velferd.

FHF lyser derfor ut inntil 6 millioner kroner til et prosjekt som skal gjennomføre en systematisk kartlegging og kritisk evaluering av relevante operative velferdsindikatorer og skåringskriterier basert på FISHWELL håndboka, og lede til en anbefaling om en enhetlig praksis for rutinemessig velferdsevaluering av oppdrettslaks i sjøfasen.

Søknadsfrist er 14. februar 2019 kl 14:00.  

Les hele utlysningsteksten her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse