Gå til innhold
Annonse

FHF starter året med en storsatsing mot lakselus – inntil 64 millioner kroner utlyses nå

Lakselus. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.
Lakselus. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.

FHF starter året med den aller største enkeltsatsingen FHF noensinne har gjort. Totalt inntil 64 millioner kroner utlyses nå for å øke kunnskapsgrunnlaget for forebygging og kontroll av lus i lakseoppdrett.

Annonse

Intet tema er viktigere for havbruksnæringen nå enn kampen for å kunne forebygge og ha kontroll på lakselus, og FoU-innsatsen er helt avgjørende. Derfor har FHF gjennom flere år hatt lakselus som det høyest prioriterte enkeltområdet, og 2019 blir intet unntak, melder de i en pressemelding på sin hjemmeside. 

FHF starter året med den aller største enkeltsatsingen FHF noensinne har gjort. Totalt inntil 64 millioner kroner utlyses nå for å øke kunnskapsgrunnlaget for forebygging og kontroll av lus i lakseoppdrett.

Utlysningen er delt i fire delområder: 

  1. Grunnleggende biologisk kunnskap om samspill mellom lakselus og vert: Målet er å frembringe mer kunnskap på feltet, noe som er helt nødvendig for å kunne utvikle mer effektiv biologisk forebygging av lakselus gjennom genetiske og immunologiske tiltak.
  2. Forebyggende tiltak mot lus, der målsettingen er å få frem helt nye metoder for forebygging av lus ved å gjennomføre konsept-testing av nye idéer, samt å frembringe uavhengig dokumentasjon av metoder som allerede er dokumentert å fungere i mindre skala
  3. Rensefisk: Målsettingen er å fremskaffe ny kunnskap på tre viktige felt: Kvalitet på rensefisk – fra stamfisk av berggylt og rognkjeks til nyklekt yngel til og med startfôring, sikring av god fiskevelferd og redusert tap og dødelighet hos alle arter rensefisk i merd og metoder for effektiv innfangning, forsvarlig bedøving og avliving og bærekraftig etterbruk av alle arter rensefisk
  4. Kkontrollerende tiltak, der målet er å utvikle metodikk / teknologi som hindrer uakseptabel miljøpåvirkning ved bruk av medikamentelle kontrolltiltak mot lakselus.

FHF skriver at det er avgjørende at en slik storsatsing innrettes slik at den gir så stor nytte for næringen som mulig, derfor er innretningen på 
denne utlysningen godt forankret i havbruksnæringen. 

For mer informasjon kontakt Kjell Maroni, fagsjef i FHF. 

Utlysningen har søknadsfrist 8. mars 

Les hele utlysningsteksten her: FOREBYGGING OG KONTROLL AV LUS I LAKSEOPPDRETT

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse