Gå til innhold
Annonse

Firda Seafood Group har fått konsesjon til vannuttak i Gulen kommune

Illustrasjonsfoto: Kyst.no
Illustrasjonsfoto: Kyst.no

Firda Seafood Group ble torsdag gitt løyve etter vannressursloven § 8 til regulering, overføring og uttak av vann fra Mjømnevatnet og Randalsvatnet fra NVE.

Annonse

Løyvet kommer etter søknad fra Firda Seafood Group om vannuttak til planlagt settefiskanlegg på land for produksjon av smolt og postsmolt. Settefiskanlegget vil bli bygget som RAS-anlegg og vil kunne føre til 20-25 nye arbeidsplasser i Gulen kommune. 

Det er gitt løyve til et gjennomsnittlig månedlig vannuttak på 50 l/s, og det skal hele året slippes 10 l/s fra Mjømnevatnet og 25 l/s fra Randalsvatnet. 

- Dette er en viktig milepæl i et arbeid som ble påbegynt for flere år siden, i 2016, sier Lina Braanaas Utne, Prosjekt- og kvalitetssjef i Firda Seafood Group.

- Vi er veldig fornøyde med å ha mottatt konsesjon etter mange år med planlegging og søknadsarbeid, men det er et skår i gleden at vi for få dager siden fikk beskjed om at PO4 har fått rødt lys og 6% nedtrekk av produksjonsbiomasse i sjø. Firda Seafood Group har all produksjon i sjø i PO4 og blir således hardt rammet av dette. At det samtidig jobbes frem et forslag om å innføre grunnrenteskatt på 40% er også med på å legge en demper på dette. 

Hvis Firda Seafood Group skal bygge RAS-anlegg på Mjåsundet vil det ha en kostnadsramme på rundt 500 millioner kroner. Uforutsigbarheten i rammebetingelsene gjør at selskapet grundig må vurdere om denne investeringen kan realiseres. 

Prosessen videre blir å søke Vestland Fylkeskommune om løyve til å etablere landbasert anlegg. Først når vi har fått dette løyvet vil vi kunne ta stilling til om, og når vi skal bygge. Vi regner med at søknadsbehandlingen i Fylkeskommunen med tilhørende sektormyndigheter vil ta rundt et år. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse