Gå til innhold
Annonse

Forskere har kartlagt to nye DNA-sekvenser hos regnbueørret

Franske forskere har beskrevet DNA-segmenter som er relatert til resistens mot sykdommen flavobakteriose. Illustrasjon: Salmonexpert.cl
Franske forskere har beskrevet DNA-segmenter som er relatert til resistens mot sykdommen flavobakteriose. Illustrasjon: Salmonexpert.cl

En gruppe forskere har trolig funnet ut hvorfor noen regnbueørret er resistent mot sykdommen flavobakteriose.

Annonse

En gruppe franske forskere har trolig funnet ut hvorfor noen regnbueørret er resistent mot den sykdomsfremkallende ferskvannsbakterien Flavobacterium psychrophilum, en bakterie som kan gi store økonomiske tap for oppdrettere.

Forskerne som tilhører Universitetet i Paris-Scalay har kartlagt genene til regnbueørret som er resistente mot bakterien, og identifisert og beskrevet flere nye DNA-sekvenser kalt QTLs som kan forklare resistens.

Studien kan forklare hvorfor mellom 1 – 4 % av regnbueørreten har resistens mot flavobakteriose og ble gjennomført etter et utbrudd som påvirket 2000 regnbueørret.

Under utbruddet økte dødeligheten frem til dag seksti og fisk som overlevde etter dette ble betraktet som resistente. Fisk som døde mellom dag fem og seksti ble betraktet som mottakelig for sykdommen. 

Forskerne poengterer i artikkelen sin at de er de første som bruker “et sett med 57 000 SNPs for å studere den genetiske arkitekturen for resistens hos F. Psychrophilum etter et naturlig utbrudd”.  Videre forteller forskerne at to av de nyoppdagete QTLs sekvensene kan ha sammenheng med mekanismer som naturlig aktiveres når et patogen kommer inn i fisken.

Du kan lese den orginale artikkelen hos vår spanske søsterside Salmonexperts.cl eller lese sammendraget av den vitenskapelige artikkelen her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse