Gå til innhold
Gründerne av selskapet Manolin jobbet opprinnelig i USA på flere prosjekter for amerikanske myndigheter. F. v.: John Costantino (CTO), Natalie Brennan (COO) og Tony Chen (CEO). Foto: John Costantino/Manolin.
Gründerne av selskapet Manolin jobbet opprinnelig i USA på flere prosjekter for amerikanske myndigheter. F. v.: John Costantino (CTO), Natalie Brennan (COO) og Tony Chen (CEO). Foto: John Costantino/Manolin.

Gründerne bak selskapet Manolin sluttet i jobben sin i USA for å jobbe i norsk lakseindustri. Nå lager de en platform som skal hjelpe oppdretterne med å lage bedre strategier for fiskehelsen.

Oppstartselskapet Manolin har laget et verktøy som gir oppdretterne en oversikt over algesituasjonen i Nordland og Troms.

Kyst.no har snakket med leder for den teknologiske utviklingen (CTO) John Costantino, som forteller at de fulgte med på algesituasjonen og observerte at Fiskeridirektoratet offentliggjorde informasjon på daglig basis.

- Problemet var at denne informasjonen “forsvant” med alt som foregikk. I tillegg kunne en ikke få en spesifikk oversikt over hvor algene var, men i hovedsak bare på fylkesnivå, forteller Costantino.

John Costantino (CTO) forteller at han opprinnelig arbeidet i Virginia, USA, og at han og medgründren Tony Chen kom til Norge for å jobbe i lakseindustrien. Foto: Manolin
John Costantino (CTO) forteller at han opprinnelig arbeidet i Virginia, USA, og at han og medgründren Tony Chen kom til Norge for å jobbe i lakseindustrien. Foto: Manolin

Kombinerer med direktoratet

Han forteller videre at de faktiske lokalitetene manglet, og at løsningen var å samkjøre data fra aktive oppdrettere i området, som hvor i produksjonssyklusen fisken var, og kombinere dette med nyhetsbrevene fra Fiskeridirektoratet.

- Vi prøvde å forenkle informasjonen ut til oppdretterne. Vi så at noen oppdrettere la ut kart på Facebook for å formidle hvor algeoppblomstringen faktisk var lokalisert.

Costantino legger til at han og med-gründeren Tony Chen opprinnelig arbeidet på forskjellige prosjekter for de amerikanske myndighetene i Virginia, USA. Og at de under en omvisning på et østersoppdrett fikk forespørsel fra oppdretterne som ønsket hjelp med å forutsi algeoppblomstring.

Les også: Gode ideer kan gi penger i kassen

- Vi spurte om hvordan de gjorde dette nå. De svarte at de brukte en ”white-Board”, og viste oss tavlen. Vi bestemte oss for å hjelpe oppdretterne ved siden av jobben vår på frivillig basis. I plattformen som vi utviklet kunne oppdretterne kombinere forskjellige typer data, utdyper teknologilederen. 

Introdusert til oppdrettsnæringen

Gründerteamet ute på merdkanten. Foto: Manolin.
Gründerteamet ute på merdkanten. Foto: Manolin.

Etterhvert ønsket gründerne å drive med prosjektet på fulltid. Costantino legger til at det ikke var nok data tilgengelig for å forutsi sykdomsutbrudd i østersoppdett, noe som tilslutt førte til at de ved hjelp av havbruks-acceleratoren Hatch ble introdusert for lakseindustrien.

- Vi flyttet fokuset til lakseindustrien. Nå bruker vi offentlig informasjon i kombinasjon med privat data fra oppdretterne selv. Så legger vi en analyse på toppen av dette i en platform slik at oppdretterne har et verktøy for bedre håndtering av fiskehelse, sier Costantino.

Les også: Lusetall i ny innpakning – Sanntidsdata kan gi mer korrekt behandlingsmetode

Ifølge teknologilederen kan oppdretterne gjennom å bruke plattformen til Manolin også se produksjonssyklusen til alle oppdrettsanleggene i Norge, og forstå når og hvorfor disse behandlet fisken, og hvilken behandling fisken fikk.

- En kan for eksempel se på området rundt anlegget for å se om det er noen andre utfordringer i området som ligner på den som oppdretteren selv har, som f.eks. lavt oksygennivå, forklarer han avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?