Gå til innhold
Annonse

Fylkeskommunene spisser samordningen innen akvakultur

Solveig Skjei Knudtsen. Foto: Fotokompaniet AS, Jon Terje Fossland
Solveig Skjei Knudtsen. Foto: Fotokompaniet AS, Jon Terje Fossland

De ni store oppdrettsfylkene intensiverer arbeidet med å samordne sin akvakulturforvaltning. Prosjektet «Koordinering av Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid (FAKS)» skal bidra til en enda mer effektiv og målrettet akvakulturforvaltning både regionalt og nasjonalt.  

Annonse

Fylkeskommunene er tildelingsmyndighet etter akvakulturloven, regional utviklingsaktør og regional planmyndighet. Fylkeskommunene har derfor en viktig rolle i arbeidet med å legge til rette for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringa. Som folkevalgt organ er fylkeskommunen premissgiver for utviklingen av næringen gjennom ulike strategier, planer og tiltak.

I fylkeskommunene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er det i dag 28 personer som har sine primære oppgaver tilknyttet forvaltning og utviklingsarbeid innenfor marin sektor. Et oversiktlig nasjonalt fagmiljø har medført lav terskel for samarbeid mellom fylkeskommunene. Samtidig som næringen utvikler seg vokser også behovet for å effektivisere kunnskapsdeling og samordning av fylkeskommunenes forvaltning. – Samordning og likebehandling har alltid vært i fokus hos fylkeskommunene, men vi ønsker nå å øke innsatsen, og investerer blant annet i en felles koordinator som skal bidra til en enda mer effektiv og målrettet akvakulturforvaltning både regionalt og nasjonalt, sier Even Ystgård, fungerende leder i styringsgruppen for Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid.

Solveig Skjei Knudtsen tiltrer som koordinator for Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid fra 1.1.2016. Knudtsen har en Mastergrad i marine ressurser og akvakultur fra NTNU, og videreutdanning i kommunal samfunnsplanlegging og veiledningspedagogikk. Siden 2010 har hun vært ansatt i Nord-Trøndelag fylkeskommune som akvakulturrådgiver.

Oppdrettsnæringa er positive til fylkeskommunenes satsning. – Marine Harvest Norway AS opererer på tvers av fylkesgrensene og er dermed en av aktørene som kan støte på regionale ulikheter i forvaltningsapparatet. Vi er derfor svært glad for at fylkeskommunene tar dette på alvor og satser ytterligere på samordning og effektivitet innenfor akvakulturforvaltningen, sier leder for Miljønettverket i Marine Harvest Norway AS, Are Andreassen Moe.

Henvendelser om fylkeskommunenes akvakulturforvaltning kan rettes til den enkelte fylkeskommune, eller til koordinator for Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid Solveig Skjei Knudtsen på e-post: solveig-skjei.knudtsen@ntfk.no eller telefon 93 22 40 39

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse