Gå til innhold
Annonse

Garware har fått patent for sin not med antigroeegenskaper

Skisse av HDPE-fiber med kobber for antigroeeffekt er innbakt. Illustrasjon: Garware Techincal Fibers
Skisse av HDPE-fiber med kobber for antigroeeffekt er innbakt. Illustrasjon: Garware Techincal Fibers

Garware Technical Fibres har fått europeisk patent for sin teknologi der antigroe-middel innbakes i selve notlinet.

Annonse

Selskapet har til nå hatt patent for sin såkalte V2 teknologi i Canada og India. Søkdader er sendt inn i mange  andre land og regioner. Nå har de altså fått patentet akseptert i Europa, skriver selskapet i en pressemelding.

V2-teknologien går ut på at metallisk kobber «bakes» inn i polyetylentråden (HDPE) gjennom  en svært spesialisert ekstruderingsprosess. Notlinet man får, kan man  så lage slitesterke oppdrettenøter av. Utslippene av kobber skal da være minimale og ubetydelige, ettersom kobber i lave konsentrasjoner også finnes naturlig i miljøet.

- I vann får en V2-merd antigroeeffekt på grunn av den langsomme frigjøring av kobberioner. Kobberionene som  frigjøres, spres dermed i vann og fører til ubetydelig sedimentering, heter det i pressemeldingen.

Ifølge Garware har brukere av slike nøter rapportert om en gjennomsnittlig reduksjon i behov for notrengjøring på 50 % (opp til 75) sammenlignet med konvensjonell ikke-impregnert not.

Redusert begroing og antibegroingstiltak medfører mindre stress og bedre miljø for fisken.

Kanwal Malik, som er leder for europa-virksomheten til Garware Technical Fibres Ltd. uttaler at deres fokus er alltid vært å levere verdiskapende og differensierte løsninger til våre kunder over hele verden.

- V2-nøter er en disruptiv teknologi som vil hjelpe våre kunder til å redusere sine operasjonelle notrengjøringskostnader på en bærekraftig måte og forbedre fiskehelse og vekst, sier han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse