Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsvideo av konseptet: Bioway AS.

Fiskeridirektoratet har avslått Bioway sitt utviklingskonsept. Gründeren bak sier til Kyst.no at de allerede har gitt opp prosjektet grunnet manglende investorer. 

Annonse

Fredag ettermiddag melder Fiskeridirektoratet at de har avslått søknaden til selskapet Bioway AS om seks utviklingstillatelser for konseptet «lukket oppdrett i flytebro». 

Fiskeridirektoratet finner etter en helhetsvurdering at det omsøkte konseptet ikke oppfyller kravet om «betydelig innovasjon».

I avslaget påpeker de at søker har ikke beskrevet hvordan teknologien knyttet til oppdrettstankene skiller seg fra eksisterende teknologi, og det kommer heller ikke frem av søknaden at konseptet innehar teknologi som kan bidra til en forbedring sammenlignet med eksisterende lukkede anlegg.

Gründer Lars Theodor Kintel sier de måtte gi opp prosjektet før avslaget fra direktoratet kom, ettersom investorer ikke kom på plass. Foto: privat.
Gründer Lars Theodor Kintel sier de måtte gi opp prosjektet før avslaget fra direktoratet kom, ettersom investorer ikke kom på plass. Foto: privat.

Selv om konseptet ved å integrere et oppdrettsanlegg med en flytebro er å anse som en nyhet vurderer Fiskeridirektoratet at denne integreringen ikke innebærer en forbedring sammenlignet med eksisterende teknologi.

- Den delen som kan anses som en nyhet, altså integreringen med en flytebro, kan heller ikke etter Fiskeridirektoratets vurdering anses for å innebære utvikling av teknologi som kommer akvakulturnæringen til gode, selv om den på et overordnet nivå kan sies å inneha potensiale for generell samfunnsnytte, begrunner direktoratet.

Gav opp før avslaget kom

Gründer Lars Theodor Kintel sier til Kyst.no at de ikke vil anke, og har allerede før avslaget gitt opp prosjektet ettersom de manglet investorer. 

- Det er fremdeles mange spennende problemstillinger innenfor havbruksnæringen, og dette er nok noe jeg vil ta tak i fremover, sier han.

Fiskeridirektoratet har avslått søknaden fra Bioway AS om seks utviklingstillatelser for konseptet lukket oppdrett i flytebro. Illustrasjonsfoto av konseptet: Bioway AS.
Fiskeridirektoratet har avslått søknaden fra Bioway AS om seks utviklingstillatelser for konseptet lukket oppdrett i flytebro. Illustrasjonsfoto av konseptet: Bioway AS.

Flytebro-konsept

Konseptet var ment å gå ut på at oppdrett skulle integreres i en flytebro for veitrafikk ved at lukkede stålanlegg festes parvis i pontongene til flytebroen. Brobjelken skulle benyttes til interntransport av alle innsatsmidler og ansatte. En landbase med kai og fôrlager ble planlagt plassert ved det ene landfestet.

Ifølge den opprinnelig søknaden mente de at prosjektet hadde potensial til å bidra positivt til resten av samfunnet fordi en i framtiden, direkte og indirekte, kunne bidra til finansiering av flytebroer og sørge for forbindelser som tidligere har vært vanskelig å forsvare økonomisk.

Selskapet ønsket opprinnelig å etablere en pilot av konseptet i fastlandsforbindelsen til Jøa i Fosnes kommune like nord for Namsos i Nord-Trøndelag.  

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse