Gå til innhold
Annonse

Gir Mattilsynet maks ett år på å gjenskape full tillit

Administrerende direktør, Robert Eriksson i Sjømatbedriftene krever et sterkt og kompetent tilsyn. Foto: Håvard Holmøy.
Administrerende direktør, Robert Eriksson i Sjømatbedriftene krever et sterkt og kompetent tilsyn. Foto: Håvard Holmøy.

Sjømatbedriftenes administrerende direktør gir Mattilsynet tiden frem til neste jul på å få gjenopprettet tilliten. Næringen kan ikke leve med et tilsyn hvor alt flyter. 

Annonse

- Det er liten tvil om at Mattilsynet har manglende tillit på flere områder. Situasjonen er svært alvorlig. Når jeg gir tiden frem til neste jul betyr ikke det at ingenting skal skje frem til da, men da skal alt være på plass, og vi skal oppleve et helhetlig tilsyn som vi kan ha tillit til, sier Eriksson, og fortsetter: 

- Jeg forventer videre at man har på plass gode nok rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn allerede til påske, og at man i løpet av våren må vi som næring kunne oppleve at man har fått på plass  et system som sikrer en oppdatert og enhetlig fortolkning av regelverket, en sterk  og tydelig styring, og effektiv ressursbruk, sier Eriksson

Mer kompetanse

Sjømatbedriftenes sjef, mener tilsynet trenger mer kompetanse innen blå sektor, og at kompetanseheving og rekrutteringen på dette området må starte umiddelbart. 

- Det er liten tvil om at den nye direktøren i Mattilsynet har en heftig tid foran seg, og at det kreves knallhard jobbing i 24/7 for å få ting på stell, sier han. 

Sjømatbedriftene forventer også at politikerne og ansvarlige departement gir tydelige styringssignal, og legger til rette for nødvendige ressurser for å lykkes. 

- Til syvende og sist er det statsråden som har ansvaret, og landbruksministeren må sørge for tydelig lederskap, samt sørge for at nødvendige ressurser slik at man kan lykkes med å etablere en velfungerende organisering, sier han. 

Må ha sterkt tilsyn

Robert Eriksson påpeker viktigheten av at sjømatnæringen som kanskje er landets største fremtidsnæring, får økt oppmerksomhet i tilsynet i form av en mer fremtredende prioritering og økte ressurser. 

- Vi som næring er avhengig av et sterkt og kompetent tilsyn, avslutter han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse