Gå til innhold
Annonse

Grieg Seafood - Biologiske utfordringer gav høyere kostnader

Grieg Seafood Shetland lokalitet. Foto: GSS.
Grieg Seafood Shetland lokalitet. Foto: GSS.

Grieg Seafood opplevde høyere kostnader i Q3 grunnet biologiske utfordringer i BC og Shetland. EBIT per kg utgjorde 9,43 kroner for tredje kvartal, ned fra 13,59 kroner i 3. kvartal 2017.

Annonse

Grieg Seafood Group slaktet 16 941 tonn laks i 3. kvartal 2018, sammenlignet med 16 875 tonn i 3. kvartal 2017.

Gjennomsnittlig spotpris (Nasdaq laksindeks) for perioden var NOK 54,07 pr kg, ned 1,74 kroner per kg fra samme periode i 2017. Gjennomsnittlig realisert pris på Grieg Seafood sank med 1,38 kroner per kg når man sammenlignet disse kvartalene, kommer det frem i en børsmelding onsdag.

Grieg Seafoods totale driftsinntekter i 3. kvartal 2018 utgjorde 1 589 millioner kroner, en reduksjon på 14 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Sykdom årsak til økt kostnad

Oppdrettskostnadene økte med 1,11 kroner per kg sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette skyldes hovedsakelig redusert overlevelse mot slutten av kvartalet på grunn av en alge hendelse i BC og gjellerelatert sykdommer på Shetland.

Konsernets EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler var 160 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 229 millioner kroner i samme kvartal i 2017. EBIT per kg utgjorde 9,43 kroner for perioden, ned fra 13,59 kroner i 3. kvartal 2017.

Strategiske prioriteringer

Selskapets mål er å sikre langsiktig bærekraftig vekst. I 2020 har Grieg Seafood til hensikt å øke produksjonen for å nå et årlig slaktevolum på 100 000 tonn og en produksjonskostnad på eller under vektet industri gjennomsnittlig, med et mål på 37,90 norske kroner kiloen.

Tilgang til høykvalitets smolt er avgjørende for å sikre fremtidig vekst og redusere kostnader. Økt produksjon av større smolt vil også forkorte produksjonstid i sjø, og dermed redusere eksponering for biologiske risikofaktorer og bidra til økt overlevelse.

Forbedringsprogram

Et annet viktig aspekt av Grieg Seafoods vekststrategi er økt utnyttelse av konsernets tillatelser. Høy fleksibilitet på lokalitet er viktig for å forbedre utnyttelsen, og Grieg Seafood samarbeider kontinuerlig med lokale myndigheter for å optimalisere fleksibiliteten.

I løpet av dette kvartalet ble konsernet innvilget to nye lokaliteter i Finnmark.

Konsernet gjennomfører også kontinuerlig kostnadsreduserende tiltak, og for å sikre fremgang mot sine mål, har de igangsatt et GSF 2020 forbedringsprogram, med spesifikke mål og tiltak for hver region.

Stor etterspørsel

Prisene på laks var variabel i tredje kvartal 2018. Det gjennomsnittlige prisnivået var redusert med 14,0 kroner sammenlignet med 2. kvartal 2018 og ned med 1,74 kroner sammenlignet med 3. kvartal 2017.

Lakseproduksjonen i årets 3.kvartal skriver selskapet har vært høyere sammenlignet med 3. kvartal 2017, som i forhold til de høye gjennomsnittsprisene bekrefter den sterkt underliggende etterspørselen etter oppdrettslaks.

Sterk markedspris i Q4

Den nåværende situasjonen, med begrenset forsyningsvekst og sterk underliggende etterspørsel, forventes å fortsette. I tillegg vil en økning i etterspørsel på grunn av julesesongen mest sannsynlig bidra til sterke markedspriser for siste kvartal av 2018.

Grieg Seafood forventer å slakte ca 24 100 tonn i 4. kvartal 2018, totalt 75 000 tonn for hele året 2018, tilsvarende en økning på 20 % fra 2017. Forventet slaktevolum for 2019 er 82 000 tonn.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse