Gå til innhold
Annonse
Anlegget skal stå ferdig juni 2019 og entreprenør Tverås Maskin & Transport er i gang med sin store jobb i Saglibukta, ifølge SinkabergHansen. Foto: SInkabergHansen.
Anlegget skal stå ferdig juni 2019 og entreprenør Tverås Maskin & Transport er i gang med sin store jobb i Saglibukta, ifølge SinkabergHansen. Foto: SInkabergHansen.

Grunnarbeidet for Svaberget Smolt er i gang. Nylig gikk første dynamittsalve. 285.000 kubikk fjell og stein skal omarrangeres før selve jobben med å bygge et godt hjem for storsmolt kan starte.

Annonse

Det melder SinkabergHansen i en pressemelding. 

– Ja, det kommende drøye halvåret er skal mye endres i Saglibukta, sier prosjektleder Aleksander Lundseng for RAS-anlegget.

Etter planen skal entreprenør Tverås Maskin & Transport (TMT) være ferdig med sitt arbeid innen 1. juni 2019.

STOR FORANDRING: – Mye spennende vil det kommende året skje, sier prosjektleder Aleksander Lundseng for Svaberget Smolt.
STOR FORANDRING: – Mye spennende vil det kommende året skje, sier prosjektleder Aleksander Lundseng for Svaberget Smolt.

Tomt på cirka 80 mål

- Om lag et år fram i tid – høsten 2019 – skal det nye RAS-anlegget være på god vei til å fullføres. Da vil vi vite når første generasjon postsmolt kan starte sin tilværelse i anlegget. Et svært viktig skritt på vegen for å videreutvikle drifta i SinkabergHansen, sier han. 

Etter at første runde med hogst og rydding av området var fullført, satte TMT i gang med en solid maskinpark og tilhørende personell. Totalt vil industriarealet i, og rundt, bukta omfatte om lag 80 dekar. Etter fellesferien kommende år vil så selve arbeidet med det nye postsmoltanlegget starte; etter lang tids planlegging og forberedelse.

– For oss ansvarlige har mye interessant og spennende over tid alt vært i gang. De kommende ukene og månedene vil preges av videre utforming, innhenting av tilbud og forhandlinger med leverandører, forteller prosjektleder Aleksander Lundseng i SinkabergHansen.

Sett fra dagens anlegg ved Bindalssmolt, vil Saglibukta de kommende ukene og månedene i høy grad omformes for å klargjøres til framtidas anlegg ved Svaberget Smolt. Foto: SinkabergHansen.
Sett fra dagens anlegg ved Bindalssmolt, vil Saglibukta de kommende ukene og månedene i høy grad omformes for å klargjøres til framtidas anlegg ved Svaberget Smolt. Foto: SinkabergHansen.

Viktige steg på land

Det nye anlegget skal driftes uten leveranser fra Bindalssmolt; som i over 30 år har ligget på åskammen over Saglibukta. Det betyr at Svaberget Smolt vil ha eget klekkeri, opplegg for startfôring og alle nødvendige prosesser. Også ivaretakelse av sedimenter etter produksjonen.

Selskapet skriver at nye RAS-anlegg kan karakteriseres som et første steg av oppdrett på land. 

- I løpet av tida hos Svaberget Smolt vil yngelen vokse til smolt i størrelse mellom 400 gram til 1 kilo. Hele tiden i et beskyttet miljø, før fisken settes i tradisjonelle merder i sjøen. Foruten et kontrollert miljø på land, vil redusert produksjonstid i havet være en av de store fordelene med dette nye steget mot fullmoden og slakteklar laks, melder de. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse