Gå til innhold
Annonse

Havbrukskommune ønsker opprusting av lakseveier

Illustrasjonsfoto fra Skjervøy kommune som ønsker midler til å ruste opp fylkesveier. Foto: Skjervøy kommune.
Illustrasjonsfoto fra Skjervøy kommune som ønsker midler til å ruste opp fylkesveier. Foto: Skjervøy kommune.

Havbrukskommune i Nord-Norge mener regjeringen må gi kommunene økonomisk mulighet til å ruste opp fylkesveier.

Annonse

Troms og Finnmark fylkeskommuner har utarbeidet en rapport som viser nærings- og godstransportene i 2018 for begge fylkene. Skjervøy kommune støtter at det må etableres et 10-årig nasjonalt opprustningsprogram for fylkesveiene. Dette sier Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy, i en pressemelding.

Verdiene som transporteres langs fylkesveiene er enormt viktig for verdiskapningen og har stor betydning for kommunen, fylkene og nasjonen. Dagens økonomiske ramme for å bygge ut og vedlikeholde fylkesveinettet er ikke tilstrekkelig. Regjeringen og Stortinget må gi fylkeskommunene økonomisk mulighet til å sørge for et framtidsrettet fylkesveinett gjennom et nasjonalt opprustningsprogram.

Frakter mye laks

Samlet omsetning av fangst og havbruk i Troms og Finnmark var i 2017 på 21.3 milliarder. Det er lakseslakteriene som i størst grad påvirker veitransportarbeidet, og det ble slaktet mer laks i 2017 enn i 2016. I Nord-Norge var det i 2017 tre regioner som dominerte i forhold til uttransportering av laks, ørret og biprodukter; Vesterålen, Helgeland og Nord-Troms med hhv. over 20 % hver. 65 % av havbruksvolumet i Troms slaktes i Nord-Troms, det meste i Skjervøy kommune.

Skjervøy er den største havbrukskommunen i Nord-Norge målt i slaktet volum. Dette gir utslag i en økning i antall vogntog langs fylkesveiene og over fergesambandet Storstein- Lauksundskaret. Næringen er avhengig av at fylkesveinettet er velfungerende.

Skjervøy kommune forventer at rapporten som nå er lagt fram vil være avgjørende for de samferdselsprioriteringene fylkeskommunen skal gjøre i tiden fremover. De forventer også at Stortinget og regjeringen tar ansvar og bidrar til samferdselsløftet på fylkesveiene, særlig på veiene med nasjonal betydning.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse