Gå til innhold
Monica Eide Harmansen, Gratanglaks, er en av deltakerne på det første kullet. Foto: Privat.
Monica Eide Harmansen, Gratanglaks, er en av deltakerne på det første kullet. Foto: Privat.

- Jeg vil absolutt anbefale folk å søke dette studiet, sier Hans-Ole Nordahl, segmentansvarlig havbruk hos JM Hansen, og deltaker på det samlingsbaserte studieprogrammet Leverandørutvikling for havnæringene ved UiT Norges arktiske universitet våren 2020.

- Dette studiet er veldig dagsaktuelt og underbygger med teori det vi gjør i praksis. Vi blir enda mer bevisst på de valgene vi gjør med det faglige påfyllet som gis. 

Nordahl er en av 25 deltakere fra nordnorsk leverandørindustri og havbruksnæringen som har gjeninntatt skolebenken for å lære mer om blant annet innovasjon, ledelse av utviklingsprosjekter, konkurransestrategier, kontraktshåndtering og det offentlige virkemiddelapparatet. Nordahl omtaler studiet som utviklingsorientert, med fokus på problemstillinger og trender for havnæringene. Samarbeidet med sine medstudenter verdsettes også.

- Gjennom gruppearbeid får vi også de andre deltakernes syn og erfaringer på både innovasjonsprosesser, utviklingen i næringen og organisasjonsutvikling. I sum har dette mye verdi for vår bedrift. 

Verdi for hele bedriften

En annen deltaker på det første kullet er Monica Eide-Hermansen i Grantanglaks.

Hans-Ole Nordahl, segmentansvarlig havbruk hos JM Hansen. Foto: Privat.
Hans-Ole Nordahl, segmentansvarlig havbruk hos JM Hansen. Foto: Privat.

- Vi deler erfaringer, lytter og lærer av hverandre. Mine kolleger skjønner verdien av min deltakelse på studiet, og hele bedriften får ny kunnskap av at vi er representert, sier Eide-Hermansen. 

- Det har vært veldig spennende og for meg er det viktig å lære noe nytt sett i sammenheng med det jeg jobber med nå, som er å strukturere bedriftens prosjekter.

Særlig har temaene organisasjonskultur og prosjektplanlegging truffet godt opp mot jobben med som prosjektansvarlig i Gratanglaks. 

- Det er også veldig spennende å lære om ny teknologi, og da særlig at studiet knytter sammen teori og praksis gjennom gode innlegg fra leverandørnæringen. Både de som har lyktes, men også hva som har gjort at noen har mislyktes.

Opptak til nytt kull

Studietilbudet ved UiT er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek), et prosjekt i regi av Equinor og Innovasjon Norge. Hovedmålet til LU Havtek er å bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby tjenester til havnæringene i Nord-Norge. Prosjektleder for LU Havtek, Ann Cecilie Ursin Hilling i Kunnskapsparken Bodø, som sammen med Halti Næringshage og Næringshagen Midt-Troms styrer leverandørutviklingsprogrammet, gleder seg både over tilbakemeldingene fra deltakerne, og ikke minst at det nå lyses ut en ny runde med studiet. 

- Vi jobber hele tiden for økte leveranser fra Nord-Norge, rettet mot havbruk, fiskeri, maritim næring og petroleum. Det første kullet på studietilbudet ble fulltegnet, og vi både håper og forventer fulltegning også ved opptaket 1. august. 

Et sterkt fokus i LU Havtek har vært erfaringsutveksling på tvers av leverandørindustrien og hvordan man kan nyttegjøre seg av etablert teknologi og kunnskap i en næring, til også å levere til andre næringer. 

- Et klasseeksempel på det er hvordan Havfarmen til Nordlaks har benyttet seg av teknologi og mange års erfaring fra offshorenæringen. Slike eksempler både ønsker, og kommer vi til å se flere av fremover. 

I en spesiell tid, hvor mange næringer påvirkes av både pandemi og svingende etterspørsel etter både mat og brensel, mener Ursin-Hilling at timingen er perfekt for å tilegne seg ny kunnskap. 

- De som får fotfeste som leverandør til flere bransjer er de som står best rustet til å håndtere svingninger i etterspørselen i de globale markedene. Havnæringene i Nord-Norge er i stor grad utsatt for konjunkturer i verdensøkonomien, og studietilbudet ved UiT er en veldig god plass å starte for de som vil utvikle sin bedrift. 

Søknadsfristen for opptak er 1. august. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?