Gå til innhold
Annonse
Det er under arbeidsoperasjoner som avlusning og transport det er høyest risiko for rømming, slår Fiskeridirektoratet fast i en ny rapport. Avlusning. Illustrasjonsfoto: Linn Therese Skår Hosteland
Det er under arbeidsoperasjoner som avlusning og transport det er høyest risiko for rømming, slår Fiskeridirektoratet fast i en ny rapport. Avlusning. Illustrasjonsfoto: Linn Therese Skår Hosteland

Fiskeridirektoratet har kartlagt omstendighetene rundt rømmingshendelser. De slår fast i en ny rapport at arbeidsoperasjoner topper listen for antall rømt fisk.

Annonse

Direktoratet har tatt for seg årene 2014 – 2019 og forteller at i denne perioden var arbeidsoperasjoner dominerende når det gjelder antall rømmingshendelser. 2019 ble ifølge Fiskeridirektoratet et rekordår med tanke på antall rømte fisk under arbeidsoperasjoner, med 271 013, mot 2018 hvor det rømte 25 700 fisk.

Rapporten har i tillegg til arbeidsoperasjoner som omstendighet til rømming, også sett på rømmingshendelser under normal drift, uvær og andre eksterne årsaker.

Bildet viser en oversikt over antall rømmingshendelser i perioden 2014 - 2019. Her kan en se at antallet hendelser relatert til arbeidsoperasjoner i 2019 og 2018 er like. Den store forskjellen ligger i antall rømt fisk. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Bildet viser en oversikt over antall rømmingshendelser i perioden 2014 - 2019. Her kan en se at antallet hendelser relatert til arbeidsoperasjoner i 2019 og 2018 er like. Den store forskjellen ligger i antall rømt fisk. Kilde: Fiskeridirektoratet.

Høy risiko

Fiskeridirektoratet forklarer at det først og fremst er under arbeidsoperasjoner som avlusning og transport det er flest hendelser.  

- Det er åpenbart høy risiko når fisk skal ut og inn av anlegg, sier Knut Lervåg fra Fiskeridirektoratet i meldingen.

Fiskeridirektoratet forteller at de har valgt å prioritere tilsyn med risikostyring av avlusningsoperasjoner i 2020 og 2021. 

Lervåg forteller at oversiktene ikke viser årsak til rømming, men kun forteller noe om under hvilke omstendigheter fisk rømmer.

Store rømmingshendelser

Kyst.no har tidligere skrevet at 290 000 oppdrettslaks rømte i 2019, og at 2000 regnbueørret kan legges til statistikken.

I oppsummeringen av rømmingsåret 2019 forteller fiskeridirektør i Fiskeridirektoratet,  Liv Holmefjord, at det høye rømmingstallett blant annet skyldes en hendelse hvor det rømte over 200 000 settefisk. I tillegg kom en annen hendelse med 50 000 fisk på rømmen.

-  Antall hendelser som blir rapportert inn til oss har ligget noenlunde stabilt over tid, og vi ser at mange rapporterer inn hendelser der det kun er mistanke om rømming, fortalte hun tidligere i år til Kyst.no.

Mer om Fiskeridirektoratets kartlegging om rømming kan du lese her

  Her er en oversikt over antallet rømt fisk fra 2014 - 2019, fordelt på omstendighet. Oversikten forklarer ifølge Fiskeridirektoratet ikke årsak til rømming. De forklarer videre at det fortsatt er rømminger i 2019 der antallet ikke er fastsatt. Disse er ikke inkludert i oversikten over antall rømt fisk. Kilde Fiskeridirektoratet.
Her er en oversikt over antallet rømt fisk fra 2014 - 2019, fordelt på omstendighet. Oversikten forklarer ifølge Fiskeridirektoratet ikke årsak til rømming. De forklarer videre at det fortsatt er rømminger i 2019 der antallet ikke er fastsatt. Disse er ikke inkludert i oversikten over antall rømt fisk. Kilde Fiskeridirektoratet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse