Gå til innhold
Annonse

Hjelper oppdretterne til å bli bedre på fôring

Spillfree Analytics har fire ansatte. Fra venstre, Geir Tjørhom, Vidar Myhre, Øyvind Olausen, Knut Drange fra IT leverandør Piscada, som også har vært sterkt delaktiv i Aquaanalytics. Foto: Helene Moe fra Morefish.
Spillfree Analytics har fire ansatte. Fra venstre, Geir Tjørhom, Vidar Myhre, Øyvind Olausen, Knut Drange fra IT leverandør Piscada, som også har vært sterkt delaktiv i Aquaanalytics. Foto: Helene Moe fra Morefish.

Spillfree Analytics lager verktøy for bedre fôring av fisken, og med flere aha-opplevelser og stadig videreutvikling, opplyser daglig leder at de kan vise til gode resultater.

Annonse

Spillfree ble etablert i 2016 og er utstyrsleverandør til havbruksnæringen. De har i flere år jobbet med å utvikle et nytt fôringsverktøy for havbruk.

Vidar Myhre, daglig leder og gründer sier til Kyst.no at de nå heter Spillfree Analytics og er meget fornøyd med kommersialiseringen av fôringsproduktet deres.

Vidar Myhre, daglig leder i Spillfree Analytics sier de stadig jobber med videreutvikling av fôringsverktøyene deres. Foto: Privat.
Vidar Myhre, daglig leder i Spillfree Analytics sier de stadig jobber med videreutvikling av fôringsverktøyene deres. Foto: Privat.

- Den initiale testingen av verktøyet gav oss gode svar på hva som fungerte og hva som ikke fungerte.

Landet flere kontrakter

Myhre sier de har fortsatt videre med det som fungerte og har fått nye ideer til funksjonaliteter og produkter langs den stien.

- Vi skrev vår første kommersielle kontrakt i juni i fjor, og etter det har det blitt flere. Vi har en tilnærming til kundene som innebærer mye oppfølging. På denne måten sikrer vi at vi får best input til å utvikle oss videre.

Fôringsproduktet påpeker han er egentlig flere produkter/ funksjonaliteter som går under samlebetegnelsen Spillfree fôring.

- Ta ut all potensial i fisken

Selskapet driver fremdeles med uttesting, og Myhre mener det kan vel kalles en «lean start up».

- Produktet har et stort utviklingspotensial som vi tar ut best i meget nært samarbeid med de som faktisk fôrer fisk. Tilbakemeldingene fra kundene våre er veldig styrende i videreutviklingen.

- Vi har stort fokus på fôringsoperatørene, og mener disse er viktigst i jakten på forbedring. Vi opplever at noen oppdrettere driver mer med overvåkning enn fôring. Forskjellen mellom de to er at sistnevnte har fokus på sine operatører og har en mer aktiv tilnærming til fôring, legger han til. 

Fôring er en kunst som han sier krever ferdigheter av operatørene, og det er disse ferdighetene som Myhre mener må utvikles for å ta ut all potensial i fisken.

- Vi søker samarbeid med oppdrettere som har samme syn på saken. 

 Når det gjelder resultater å vise til, sier han at mesteparten av fisken de jobber med fremdeles er i sjøen.

- Den som er slaktet ut kan vise til forbedring i tilvekst og fôrfaktor. Vi tror at dette skyldes dyktige fôringsoperatører som vi har bidratt med å utvikle og motivere til bedre prestasjoner. Vi erfarer at det er en klar sammenheng mellom hva som blir vurdert som god fôring og høye utfôringsprosenter, dette er en nødvendig og viktig bekreftelse, opplyser han til Kyst.no.

Aha-opplevelser på rekke og rad

Selskapet startet den initiale uttestingen av fôringsverktøyene sine i mai 2017, og Myhre sier de lærte mye om integrasjoner med andre systemer og ble mer bevisst på kundenes behov.

-  I januar 2018 lanserte vi en ny funksjonalitet som traff spikeren på hodet, denne funksjonaliteten gjorde oss etter hvert i stand til å evaluere den daglige fôringsprestasjonen hos oppdretterne. Etter dette har aha-opplevelsene kommet på rad og rekke. 

Myhre sier de har eksempelvis sett fôringssenter med kamera eller vinsjkvalitet som det ikke i særlig grad er mulig å observere situasjonen i merden med.

- Vi ser at enkelte retningslinjer for fôring som oppdrettere håndhever er i konflikt med muligheten til å fôre godt. Operatørene må ofte velge å redusere tilgjengeligheten av fôr for å kunne ha kontroll på fôringssituasjonene. Kort fortalt, fôringen forgår ofte på utstyrets og folkets premisser og preferanser istedenfor fisken. Det er slik fordi fôringsprestasjonen aldri er målt på en god måte, opplyser han.

- Stor betydning

Selskapet registrerer daglig på alle merder hvordan fôringen er gjennomført og ser en markant nedgang av overfôringer og underfôringer.

- Andelen av fôringer som gjennomføres slik at fisken blir mett uten nevneverdig fôrspill øker hos alle våre kunder. Siden det å oppnå tilvekst er den faktoren som har mest å si for resultatet til oppdretterne er det klart at betydningen er stor, sier han fornøyd, og påpeker at ungjenter ofte fôrer bedre enn menn med 30 års erfaring.

Spillfree-sjefen sier de nå klarer å måle noe som ikke er målt før, og oppnår forbedringer på grunn av det.

- Målemetoden er kvalitativ og supplerer de ulike kvantitative målemetodene som allerede er godt forankret hos oppdretterne. Vi tror dette utløser et paradigmeskifte innen fôring av fisk siden det vil bevisstgjøre oppdretterne om hvordan man skal jobbe for å skape forbedringer med denne kjerneprosessen.

Nytt navn og ny patent

Sommeren 2018 valgte selskapet å fusjonere med selskapet Aquaanalytics, siden de så store synergieffekter med å jobbe sammen.

- Denne fusjonen tilførte en ny produktportefølje av kost-nytte kalkulatorer og kompetanse. Sammen tar vi mål av oss til å kunne levere beslutningsstøtte direkte operativt (sanntid), operativt og strategisk. Det nye selskapet fikk da navnet Spillfree Analytics.

- Av nyere dato har vi for øvrig fått patent på en av våre produkter, samt signert en avtale med en forskningsinstitusjon for å teste ut en algoritme til bruk i maskinlæring av fôring. Dette er spennende å jobbe med, sier Myhre.

Utvidet team

Selskapet består av fire personer, og Myhre sier at i desember var de så heldige å få inn Øyvind Olausen, som har bakgrunn fra NRS og SalMar og er en stor bidragsyter for å bygge selskapet videre.

- Vi har også leid inn Jonas Feragen (Glimrende) og Geir Tjørhom (NowIt), disse jobber med utvikling av våre programvarer. Vi har et stort behov for å få inn flere med kompetanse på fôring av fisk til kundeoppfølging og har en prosess gående som forhåpentligvis vil gi 2-3 nye stillinger i løpet av året, sier han avslutningsvis.

Skjermdump av overvåkingsbilder fra fôring hos kunde. Her kan selskapet analysere dataene og finne bedre løsninger for å gjøre fôringen enda bedre for oppdretter.  Foto: Spillfree.
Skjermdump av overvåkingsbilder fra fôring hos kunde. Her kan selskapet analysere dataene og finne bedre løsninger for å gjøre fôringen enda bedre for oppdretter. Foto: Spillfree.
Skjermdump av overvåkingsbilder fra fôring hos kunde. Her kan selskapet analysere dataene og finne bedre løsninger for å gjøre fôringen enda bedre for oppdretter.  Foto: Spillfree.
Skjermdump av overvåkingsbilder fra fôring hos kunde. Her kan selskapet analysere dataene og finne bedre løsninger for å gjøre fôringen enda bedre for oppdretter. Foto: Spillfree.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse