Gå til innhold
Annonse
Mattilsynet medler at de har påvist ILA hos Mowi Nord i Troms fylke. Foto: Barentswatch
Mattilsynet medler at de har påvist ILA hos Mowi Nord i Troms fylke. Foto: Barentswatch

Mattilsynet melder at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10803 Fjellbukt i Kvænangen kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av Mowi Nord AS.

Annonse

- Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, skriver de.

I følge meldingen vaslet Mowi AS Mattilsynet 18. juni 2019 om mistanke om ILA på Mistanken bygget på positive analyseresultatet (PCR) fra Patogen AS.

- Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 2. juli på grunnlag av kliniske symptomer, obduksjonsfunn og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet, legger de til i meldingen.

Restriksjoner

Mattilsynet skriver at de ønsker å forhindre smittespredning, og lokaliteten samt tilhørende nabolokalitet 15659 Nøklan pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

- Lokalitetene 10803 Fjellbukt og 15659 Nøklan har frem til mistanke vært driftet som en smittemessig enhet, understreker de.

Mattilsynet skriver i meldingen at de vil pålegge tømming av lokalitet 10803 Fjellbukt.

Kontrollområde

Det vil innen kort tid ifølge Mattilsynet opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

- Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA, skriver de avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse