Gå til innhold
Annonse
Sjømatrådets nye nettressurs, fromnorwa.com. Foto: Norges sjømatråd.
Sjømatrådets nye nettressurs, fromnorwa.com. Foto: Norges sjømatråd.

- Å være i konstant endring er det som er normalen. Vi må bare innrømme at Norges sjømatråd i en periode ikke har gått i takt med næringen vi er til for. Dette gjør vi noe med, sier administrerende direktør Renate Larsen i en pressemelding.

Annonse

 

De skriver at de siden etableringen i 1991 har vært en sterk bidragsyter til at norsk sjømat har en global posisjon. Sjømat fra Norge er i dag Norges sterkeste merkevare internasjonalt. Den gode jobben som er gjort skal Sjømatrådet forsterke når vi fremover skal bidra til å bygge posisjonen til sjømatnasjonen Norge og sjømat fra Norge.

Renate Larsen tok over som leder av Norges sjømatråd i september i fjor. I det første halvåret i lederstolen har fokus sammen med organisasjonen vært på endringsprosesser som skal bidra til et taktskifte i Norges sjømatråd.

- I endringsarbeidet har det vært viktig å sikre en forståelse av vår rolle i samspillet med næringen. Vi jobber for sjømatbransjen. For sjømatselskapene. Fremover skal det bli tydelig at Sjømatrådet jobber som en støttespiller og forsterker. Vi skal sikre at vi bruker midlene vi har til rådighet på en mest mulig effektiv måte, slik at de kommer næringen til gode. Sjømatrådet skal være garantisten for verdiskapende og effektive fellesskapsløsninger, sier Larsen.

Nye bransjestrategier

Sjømatrådet vil forsterke fokuset på hvordan organisasjonen skal bidra til å øke verdiskapingen til den norske sjømatnæringen. Dette krever skreddersøm tilpasset hver enkelt bransje.

- Vi har den siste tiden jobbet med å ferdigstille og implementere tydelige bransjestrategier, eller kundestrategier om du vil, der vi differensierer mellom bransjene ut fra deres særegne behov. Bransjestrategiene gir retning til det arbeidet vi gjør innenfor markedsanalyse og markedsinnsikt, markedsadgang, markedsføring og pr, samt kommunikasjon og beredskap, sier Larsen.

Dette vil føre til endringer i både struktur og ledelse.

Les ogsåEndring i ledelse og struktur hos Sjømatrådet

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse