Gå til innhold
Annonse
Konsernsjef i Bakkafrost, Regin Jacobsen.
Konsernsjef i Bakkafrost, Regin Jacobsen.

Bakkafrost-konsernet oppnådde en EBIT på 257 millioner DKK i 4. kvartal 2015, sammenlignet med 227 millioner DKK i 4. kvartal 2014. Slaktevolum var 13 700 tonn sløyd vekt i Q4 2015. Resultat etter skatt i 4. kvartal 2015 var 319 millioner DKK. Selskapet oppnådde en EBIT per kilo på sterke 19,67 DKK.

Annonse

 

De totale slaktevolum i 4. kvartal 2015 var 13,675 tonn sløyd vekt og 50,565 tonn sløyd vekt for hele 2015. oppdrett Segmentet leverte en operasjonell EBIT på 215 millioner DKK i 4. kvartal 2015, noe som tilsvarer kr 19,67 per kg. I videreforedlingsvirksomheten oppnådde Bakkafrost en operasjonell EBIT på 24 millioner DKK. Fiskefôr-virksomheten leverte en EBITDA på 45 millioner DKK i 4. kvartal 2015.

Konsernsjef Regin Jacobsen sier i en melding fra selskapet:

- Fjoråret var et begivenhetsrikt år for Bakkafrost. Vi fikk overlevert brønnbåten «Hans A. Bakka» som vi anser en milepæl for virksomheten på Færøyene. Aktiviteten var høy, både vedrørende drift og investeringer, og alt i alt ble resultatet bra. Stor høstet volum laks, god råvaretilgang i fôrsegmentet, og gode resultatet i VAP-segmentet var grunnen til høy operasjonell EBIT på DKK 1.001 millioner for 2015.

Bakkafrost sate ut 4,9 millioner smolt i 4. kvartal 2015 og 11,3 millioner smolt for hele 2015.

Styret foreslår for generalforsamlingen at 8,25 DKK per aksje skal utbetales som utbytte. Dette tilsvarer om lag 403,1 million DKK. Generalforsamlingen vil bli avholdt 8. april 2016.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse