Gå til innhold
Annonse

Internasjonale vekstmuligheter for norsk vannrenseteknologi

Fisketanker for smolt inne på pilotanlegget Smøla Klekkeri og Settefisk. Clarity har hatt tett kontakt med Innovasjon Norge gjennom hele prosessen fra nyskaping til internasjonalisering. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Fisketanker for smolt inne på pilotanlegget Smøla Klekkeri og Settefisk. Clarity har hatt tett kontakt med Innovasjon Norge gjennom hele prosessen fra nyskaping til internasjonalisering. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.

Klart vann er noe vi nordmenn tar for gitt, men internasjonalt er etterspørselen etter vannrensing i sterk vekst. Både lokalsamfunn og bedrifter har stort behov for klart vann. Trøndelagsbedriften Clarity WTS er nå på full fart ut i verdensmarkedet med en patentert renseteknologi hvor organisk avfall kan skilles ut av ferskvann og saltvann på en miljøvennlig måte, melder Innovasjon Norge.

Vidar Andreassen, Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag. Foto: Innovasjon Norge
Vidar Andreassen, Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag. Foto: Innovasjon Norge

- Clarity WTS tenker nytt, og har store vekstmuligheter i oppdrettsbransjen. Selskapet arbeider med en stor samfunnsutfordring, rent vann. Vi har gitt dem støtte gjennom etablererstipend, miljøteknologiordningen, produktdesign, risikolån og bistand fra vårt utekontor i Estland, sier Vidar Andreassen, Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag, melder Innovasjon Norge i en pressemelding.

Oppdrettsanlegg og offentlig vannrensing

Selskapet er lokalisert i Trondheim. Største eier er Norsk Innovasjonskapital AS som er en del av Televenture. Da gründeren Steinar Joreid startet selskapet i 2005, var hovedmålgruppen landbaserte oppdrettsanlegg for fiskedammer. Han har tatt patent på en løsning hvor vannfall gir luftbobler slik at det organiske proteinavfallet i vannet skummer, og kan skilles ut. Vannkvaliteten øker, og vannet kan brukes om igjen.

- Målet er å bli ledende på markedet i resirkuleringsteknologi til oppdrettsbransjen. De første årene renset vi karpedammer, men vi så etterhvert at lakseoppdrett ga større lønnsomhet. Renseteknologien vår kan brukes i ulike lukkede økosystemer som bruker resirkuleringsteknologi innen landbasert oppdrett for klekkeri og smolt, private hagedammer, akvarier og rensing av offentlig vann, sier Rikard Albrigtsen, direktør i Clarity.

Clarity har fått støtte gjennom Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Vannet renses ved at vannfall gir luftbobler slik at det organiske proteinavfallet i vannet skummer, og kan skilles ut. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Clarity har fått støtte gjennom Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Vannet renses ved at vannfall gir luftbobler slik at det organiske proteinavfallet i vannet skummer, og kan skilles ut. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.

I 2015 fullførte Clarity WTS flere millionkontrakter, dette representerte et gjennombrudd for selskapet, og indikerer aksept av resirkuleringsteknologi som verdiøkende i oppdrettsanlegg. Selskapet har i dag mange kunder både i Norge og internasjonalt, og er representert med agenter og distribusjonsledd over store deler av verden. Markedet er i vekst og det forventes 30-40 prosent økning i omsetning i årene som kommer.

Støtte fra Miljøteknologiordningen og Innovasjon Norges kontor i Estland

Rikard Albrigtsen, direktør i Clarity. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Rikard Albrigtsen, direktør i Clarity. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.

- Clarity har hatt tett kontakt med Innovasjon Norge gjennom hele prosessen fra nyskaping til internasjonalisering. Kontoret vårt i i Estland har hjulpet dem å finne produksjonspartnere, og de har blitt konkurransedyktige både i Norge og internasjonalt, sier Andreassen.

- I 2012 fikk vi tilsagn på midler fra Innovasjon Norge for å teste produkter i en kommersiell setting ved Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg. Dette har vært en avgjørende referanse for selskapet i videre utvikling og kommersialisering, sier Albrigtsen.

Clarity WTS har fått innvilget 3,2 millioner i støtte fra Miljøteknologiordningen i tillegg til etablererstipend, designrådgivning og risikolån.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse