Gå til innhold
Annonse
Det har vært færre mekaniske og fôrbaserte behandlinger mot lakselus i årets april. Antall badbehandlinger er stabil fra fjoråret. Bildet viser badbehandlingsenheten Helixir. Illustrasjonsfoto: Måsøval
Det har vært færre mekaniske og fôrbaserte behandlinger mot lakselus i årets april. Antall badbehandlinger er stabil fra fjoråret. Bildet viser badbehandlingsenheten Helixir. Illustrasjonsfoto: Måsøval

Nivåene av kjønnsmodne hunnlus er gjennomgående lave ute i merdene. Men nivåene av de tidligere stadiene gir en god grunn til å kunne håpe på at de gode forholdene vil holde seg.

Annonse

For april lå nivåene av kjønnsmodne hunnlus på 0,11 for hele landet. Dette er svakt under de 0,12 som var både i fjor og 2016.

Men ser man på totaltallene av lus viser de en enda større nedgang.

Totalt var det i april 0,66 lus i gjennomsnitt på laksen, mot 1,07 i fjor og 1,02 i 2016. Det er spesielt de fastsettende (tidligste) stadiene som er lavere i år. Med 0,13 stk per fisk er man nesten en tredjedel av de 0,32 som var i fjor og 0,35 i året før det.

Også med antall bevegelige på 0,42 mot 0,62 i fjor, er man på nivåer som er betyelig lavere i år.

Ettersom det er disse andre stadiene man vil i de neste ukene og månedene få problemer med som voksne lus, er det jo en klar fordel at det i utgangspunktet er betydelig færre av dem.

Fylkesvis antall kjønnsmodne hunnlus i april. Datakilde: Lusedata.
Fylkesvis antall kjønnsmodne hunnlus i april. Datakilde: Lusedata.
Fylkesvis totalt antall lus i april. Datakilde: Lusedata.
Fylkesvis totalt antall lus i april. Datakilde: Lusedata.
Fylkesvis antall fastsittende lus i april. Datakilde: Lusedata.
Fylkesvis antall fastsittende lus i april. Datakilde: Lusedata.
Fylkesvis antall bevegelige lus i april. Datakilde: Lusedata.
Fylkesvis antall bevegelige lus i april. Datakilde: Lusedata.

Færre behandlinger

Det som også er spesielt i år er at man oppnår disse gode tallene med færre behandlinger enn hva som har vært vanlig de siste årene.

I april har 14 % av anleggene oppgitt at de har benyttet seg av en eller annen form for behandling. I fjor var tallet 21 % og i forfjor var det 25 % som hadde behandlet i en eller annen form, for å kvitte seg med lusen.

Splitter man opp i type behandling ser man at det har vært nedgang i både mekanisk behandling (10% i april i år mot 16 % i april i fjor) og fôrbehandling (1% i april i år mot 3 % i april i fjor). Samtlige fôrbehandlinger i april var med Slice som benyttes som påslagshemmer.

For badbehandlinger var andelen 3 % i april, tilsvarende april i fjoråret.

Andelen av anleggene som har meldt inn at de har benyttet mekanisk behandling i april. Merk voldsom oppgang i Nord-Trøndelag og en enda større reduksjon i Møre og Romsdal. Datakilde: Lusedata.
Andelen av anleggene som har meldt inn at de har benyttet mekanisk behandling i april. Merk voldsom oppgang i Nord-Trøndelag og en enda større reduksjon i Møre og Romsdal. Datakilde: Lusedata.
Andelen av anleggene som har meldt inn at de har benyttet fôrbehandling i april. Merk kraftig reduksjon både i Nord-Trøndelag og i Møre og Romsdal. Datakilde: Lusedata.
Andelen av anleggene som har meldt inn at de har benyttet fôrbehandling i april. Merk kraftig reduksjon både i Nord-Trøndelag og i Møre og Romsdal. Datakilde: Lusedata.
Andelen av anleggene som har meldt inn at de har benyttet badbehandling i april. Merk oppgang i Hordaland og at flere fylker har ikke benyttet badbehandling i det hele tatt denne måneden. Datakilde: Lusedata.
Andelen av anleggene som har meldt inn at de har benyttet badbehandling i april. Merk oppgang i Hordaland og at flere fylker har ikke benyttet badbehandling i det hele tatt denne måneden. Datakilde: Lusedata.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse