Gå til innhold
Annonse

Kan dannelsen av en ferskvannsbrønn inni merden redusere lusenivået?

Lakselus. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.
Lakselus. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.

Det er for tidlig å si om bruk av ferskvann, i kombinasjon med luseskjørt og nattbelysning i dybden, kan redusere lusenivået i felt. Men kanskje er effekten større mot AGD?

Annonse

FHF melder på sine nettsider at Havforskningsinstituttet, i samarbeid med Mowi, har akkurat avsluttet en feltutprøving hvor målsettingen var å redusere lus og antall avlusninger ved bruk av en ferskvannsbrønn i kombinasjon med andre velkjente metoder.

Luseskjørt kombinert med ferskvannsbrønn

Bruken av medikamenter mot lakselus har gått kraftig ned de siste årene, til fordel for ikke medikamentelle behandlinger. All behandling av fisken medfører stress og økt risiko så det å få gode forebyggende strategier er derfor avgjørende for god fiskevelferd og -prestasjon. 

Bruk av luseskjørt er en velkjent metode som er utbredt i norsk oppdrettsnæring i dag. Tanken i dette prosjektet var å kombinere vanlige luseskjørt med en ferskvannsbrønn, nattbelysning i dybden, bruk av rensefisk og strategisk fôring for å redusere lusemengden sammenlignet med kun bruk av skjørt.

Dette prosjektet er finansiert av FHF. Å redusere luseproblemene er fokus nr. 1 hos næringen og FHF har en samlet forskningsinnsats på lakselus som er omfattende. I 2017 etablerte FHF en strategisk lusesatsing hvor omtrent 20 prosjekter inngår som ser på alt fra grunnleggende biologi hos lus, via forebygging til behandling. Dette prosjektet «The Well – FHF 901469» er et av prosjektene i satsingen.

Regulerer temperaturen

Ferskvannsbrønnen i dette prosjektet innebar å lage et indre skjørt inni merden (ca 6 meter dypt) hvor det ved hjelp av omvendt osmose ble pumpet inn ferskvann slik at det dannet seg et brakkvannslag. For at laksen skulle ønske å tilbringe mest mulig tid i brakkvannslaget ble også temperaturen regulert til å ligge i laksens idealområde. I tillegg ble det brukt målrettet belysning og fôring for å øke laksens oppholdstid både i vann med lav saltholdighet og på større dyp i merden. Antall lus og avlusninger ble så sammenlignet med merder som brukte skjørt uten ferskvannsbrønn og lys (se figur).

Klikk for større bilde.
Klikk for større bilde.

Det ble ikke funnet mindre lus eller færre avlusninger ved bruk av ferskvannsbrønn i kombinasjon av nattbelysning i dypet. Derimot ble det i en av merdene funnet lavere forekomst av AGD ved et AGD utbrudd, noe som gjorde at denne merden hadde en mindre behandling enn kontrollgruppa mot AGD.

For å redusere lus så diskuterer forskerne om saltnivået i brakkvannslaget må reduseres ytterligere. I labstudier har det blitt vist at saliniteten må ligge under 12 ppt for å redusere lusepåslag og under 4 ppt i tre timer for å få dødelighet av lus. Disse nivå ble ikke oppnådd i dette forsøket. I tillegg oppholdt ikke laksen seg lenge nok i brakkvannslaget for å oppnå ønsket effekt. Bruk av undervannslys ga heller ikke tilstrekkelig stimulering av fisken til å holde den i brakkvannslaget.

For flere detaljer les sluttrapporten her

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse