Gå til innhold
Annonse
Termisk behandling med kaldt vann har potensial som en ny avlusingsmetode. Dette pilotforsøket undersøker kaldt vann sin effekt på lusefjerning og laksens velferd. Foto Lars Stien, Havforskningsinstituttet.
Termisk behandling med kaldt vann har potensial som en ny avlusingsmetode. Dette pilotforsøket undersøker kaldt vann sin effekt på lusefjerning og laksens velferd. Foto Lars Stien, Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet har testet om termisk behandling med kaldt vann har potensial som en ny avlusingsmetode.

Annonse

I et pilotforsøk har Havforskningsinstituttet undersøkt om termisk behandling med kaldt vann kan bli et fremtidig behandlingsalternativ for avlusing av laks, og om det påvirker laksens velferd. 

Forsøket, resultatene og diskusjonen rundt dette kan du lese om i Norsk Fiskeoppdrett nr 2.

I artikkelen påpeker forskerne at termisk avlusing med varmt vann har økt kraftig på kort tid og utgjør i dag en av de vanligste formene for ikke-medikamentell behandling av laks og regnbueørret mot lakselus.

Dagens varmtvannsmetode går ut på å holde laksen og dens påsittende lus i vann som holder 28-34 °C i omtrent 30 sekunder.

I tillegg til varmtvannet i seg selv, håndteres fisken inn og ut av det varme vannvolumet med trenging, pumping, vannavsiling, behandling, vannavsiling og tilbakeføring til merd gjennom ulike rørgater og kanaler.

- Det antas at håndteringen medvirker til den avlusende effekt og mye av lusen samles opp under avsilingene. Basert på empiri antas det at lus tåler varmt vann mye dårligere enn laksen på grunn av dens ubetydelige størrelse sammenlignet med fisken. Lusen vil varmes mye raskere opp til skadelig temperatur, og slippe taket eller løsne fra laksen. På samme måte kan det antas at nedkjøling av lakselus vil foregå raskere enn fisken og at lusens tålegrense kan nåes før det får negative konsekvenser for laksen, skriver forskerne.

God, eksisterende logistikk rundt kaldtvann

Levende kjøling av laks med nedkjølt sjøvann (RSW) brukes av noen til å senke kroppstemperaturen på vei fra merd til slakt, eller i fiskeri, for å forbedre filetkvaliteten og holdbarhet. Av denne grunn er mange brønnbåter allerede utstyrt med RSW-utstyr ombord.

- Tilgjengelighet av kaldt vann kan dermed være tilstede ved merdkanten hvis kaldt vann har en god avlusingseffekt, mener HI-forskerne.

De skriver at rask reduksjon i sjøvannstemperatur kan resultere i en fysiologisk respons hos fisk som kan karakteriseres som kuldesjokk.

- Dette kan redusere fysiologisk stress for fisk da det virker som et naturlig beroligende middel og til slutt bedøver fisken. Frekvensen og omfanget av rask kjøling kan imidlertid få negative konsekvenser for fiskenes velferd, spesielt når temperaturen i omgivende sjøvann er høy, advarer de.

- Derfor er det viktig å forstå hvordan ulike temperaturer og behandlingstider kan påvirke laksens velferd og eventuell dødelighet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse