Gå til innhold
Annonse
Harald T. Nesvik inspiserer laks hos Eide Fjordbruk. Foto: Margarita Savinova
Harald T. Nesvik inspiserer laks hos Eide Fjordbruk. Foto: Margarita Savinova

For havbruk var eksporten på til sammen 6,2 milliarder kroner, noe som er rekord for juli måned. 78 prosent av den totale sjømateksporten i juli kom fra havbruk, forteller sjømatanalytiker i Norges Sjømatråd.

Annonse

Norge har eksportert 164 000 tonn sjømat til en verdi av 7,8 milliarder kroner i juli. Det er en volumnedgang på 6 prosent og en verdivekst på 11 prosent eller 768 millioner kroner målt mot samme periode i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 59 milliarder kroner. Eksportvolumet har falt med 11 prosent, og verdien har økt med 7 prosent eller 3,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

- Veksten i eksportvolumet av laks i juli, kombinert med økte priser, er den viktigste årsaken til at verdien av norsk sjømateksporten har vært høy i juli måned. sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges Sjømatråd.

Tidenes julimåned for norsk sjømateksport

Norge har eksportert 90 700 tonn laks for 5,8 milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på fire prosent og en verdiøkning på 11 prosent eller 584 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 595 000 tonn laks for 40,3 milliarder kroner. Volumet har økt med 4 prosent, mens verdien økte med 7 prosent eller 2,5 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 59,55 kroner per kilo mot 56,38 kroner i juli i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for laks i juli.

- Etterspørselen etter laks fortsetter å øke. Størst vekst har det vært i eksporten til Asia. Dette er hovedsakelig drevet fram av en bedret markedsadgang til det kinesiske markedet. Det har ført til at norske eksportører har vært i bedre stand til å utnytte potensialet som er i dette markedet, forteller sjømatanalytikeren.

Stor økning i eksport av ørret

Norge har eksportert 5 114 tonn ørret for 304 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 54 prosent og en verdivekst på 45 prosent eller 94 millioner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 29 700 tonn ørret for 2 milliarder kroner. Det er en volumvekst på 23 prosent og en verdiøkning på 23 prosent eller 362 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og USA var våre største marked for ørret i juli.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse