Gå til innhold

Krever endringer etter at sjømatruta settes på vent

Så langt har de store sesongsvingningene i de store varestrømmene vært utfordrende for selskapet. Foto: Smyril Line Cargo
Så langt har de store sesongsvingningene i de store varestrømmene vært utfordrende for selskapet. Foto: Smyril Line Cargo

Kysthavnalliansen beklager beslutningen om å sette sjømatruta på vent. Nå krever alliansen at ny regjering raskt må endre statens virkemidler slik at de faktisk virker.

Kysthavnalliansen som består av fire midtnorske havner, har gjennom flere år vært en aktiv pådriver for sjømatruta Smyril Line Cargo startet som et pilotprosjekt i august 2020. I sommer fikk ruta statlig tilskudd fra Kystverket for å gjøre ruta permanent. Rederiet begrunner stansen i ruteseilingene med flere forhold, inkludert utfordringene med å kunne dra nytte av det innvilgede tilskuddet fra Kystverket.

- Dette viser med tydelighet at det er behov for å se nærmere på den statlige tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø, slik Kysthavnalliansen har hevdet gjennom mange år. Vi trenger en enklere og mindre byråkratisk ordning som gir rederier reell risikoavlastning i oppstartsperiodene når godsvolumene kan svinge mye. Dette må den nye regjeringen umiddelbart ta tak i, mener Asle Andersen, styreleder i Kysthavnalliansen.

- At seilingene nå settes på vent er sterkt beklagelig overfor vareeierne som nå får store logistikkutfordringer, legger han til.

Vareeiere beklager

Kysthavnalliansen får også støtte fra vareeiere som beklager at hele ruta nå settes på vent.

- Coop har hatt en god opplevelse av denne ruta, da den har vært stabil og fremoverlent med løsninger som har passet i våre godsstrømmer. Derfor er det beklagelig å motta denne nyheten fra Smyril Line, sier Robert Radford, logistikksjef import i Coop Norge.

En av de selskapene som har benyttet Sjømatruta mest er lakseprodusent Lerøy:

- Lerøy Seafood AS har bare gode erfaringer med ruten. Smyril Line Cargo sin rute har i perioden bidratt med å flytte ett volum på 7.300 tonn med fersk sjømat fra veitransport til sjø for Lerøy Seafood AS. Ruten har vært et godt supplement til vårt logistikkbehov, og har vist seg å være konkurransedyktig på framføringstid, kapasitet, kvalitet og fraktpris, sier leder for logistikk i konsernet, Espen Andersen. 

- Utrolig trist

En av dem som hele tiden har argumentert for opprettelsen av sjømatruta er regionsjef Roar Melum i Norsk Lastebileierforbund.

- Det er utrolig trist at dette skjer. Prosjektet har vist at godsoverføring til sjø er fullt ut mulig når det kommer til den praktiske gjennomføringen. Gode løsninger mellom sjø- og landtransport sikrer dør til dør prinsippet. Dette er avgjørende for verdikjedene og en forutsetning for å lykkes med overføringsmålet, sier Melum og legger til:

- Da sitter vi igjen med den økonomiske faktoren, der volumene er avgjørende for å lykkes. Prosessene med å endre etablerte rutiner i verdikjedene kan være tidkrevende og ikke minst styrt av risikovurderinger. Man endrer ikke logistikken dersom risikoen er for høy. Med akseptabel risiko kommer volumene, noe som sikrer økonomisk lønnsomhet hos aktørene. Det er derfor uforståelig at man ikke ser betydningen av å støtte prosjektet økonomisk inntil volumene er på plass. 

Utfordrer fiskeri- og havministeren

Daglig leder Ann Iren Holm Rise i Kysthavnalliansen understreker at de 14 månedene som er gått siden seilingene startet opp, viser at konseptet fungerer med tanke på både kvalitet, framføringstid, stabilitet og pris. Hun mener det haster å få på plass statlig bistand og at fiskeri- og havministeren som fredag fikk ansvaret for dette saksområdet har dårlig tid.

- Sjømatruta har demonstrert at den er et godt og konkurransedyktig alternativ for store, industrielle vareeiere. Våre store eksportnæringer trenger sjøtransporten mer enn noen gang med tanke på at det er blitt stadig større problemer med å få tak i nok lastebiler de siste ukene og månedene, sier Holm Rise.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?