Gå til innhold
Annonse
Magnus Vikan Røsæg sitt doktorgradsarbeid har undersøkt hvordan PD påvirker tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet hos atlantisk laks. Illustrasjonfoto: Trygve Poppe/NMBU.
Magnus Vikan Røsæg sitt doktorgradsarbeid har undersøkt hvordan PD påvirker tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet hos atlantisk laks. Illustrasjonfoto: Trygve Poppe/NMBU.

Magnus Vikan Røsæg (34) har i sitt doktorgradsarbeid sett på en subtype av viruset som gir PD-sykdom hos atlantisk laks. Sykdommen gir redusert fiskevelferd og økte utgifter for oppdretter.

Annonse

Magnus Vikan Røsæg sitt doktorgradsarbeid har undersøkt hvordan PD påvirker tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet hos atlantisk laks, opplyser NMBU i en pressemelding. Arbeidet har fokusert på subtype to av viruset som forårsaker PD. I Norge er denne subtypen i hovedsak begrenset til Midt- Norge. Hovedfunnene er at subtype to gir betydelig reduksjon i tilveksten og dårligere fôrutnyttelse for laksen.

Magnus Vikan Røsæg forsvarte sin doktorforhandling «Pankreassykdom; effekt på tilvekst, fôrutnyttelse, fordøyelse og interaksjoner med Piscine orthoreovirus» 30. april. Foto: NMBU.
Magnus Vikan Røsæg forsvarte sin doktorforhandling «Pankreassykdom; effekt på tilvekst, fôrutnyttelse, fordøyelse og interaksjoner med Piscine orthoreovirus» 30. april. Foto: NMBU.

Redusert tilvekst for laksen

Det er få publikasjoner om effekten av subtype to av Salmonid Alphavirus (SAV2) i atlantisk laks gjennom en produksjon. Studien til Vikan Røsæg viser betydelig redusert tilvekst og økt fôrfaktor for laksen. Det ble derimot ikke påvist økt dødelighet på grunn av SAV2. Dette kan skyldes av andre faktorer overskygger betydningen av SAV2.

I tillegg har arbeidet vist at redusert fordøyelse følger sykdomsutviklingen av PD, trolig på grunn av skader i bukspyttkjertelen som er et av målorganene til viruset.

Utviklingen av PD kan reduseres

Doktorgradsarbeidet har også undersøkt om en samtidig infeksjon med et annet virus kan påvirke sykdomsutviklingen til PD. Gjennom et smitteforsøk ble det vist at å først smitte med viruset som forårsaker hjerte og skjellet-muskelbetennelse kan redusere utviklingen av PD.

Hjerte- og skjelletmuskelbetennelse er en utbredt sykdom hos oppdrettslaks og så godt som all laks blir infisert i løpet av vekstfasen i sjø. I smitteforsøket varte effekten i minst ti uker og skyldes trolig aktivering av uspesifikke medfødte immune mekanismer. Utbredelsen til de to sykdommene, at virusene påvises som samtidige infeksjoner og den påviste reduksjonen til Pankreassykdom i smitteforsøket tyder på at de kan påvirke hverandre. Om dette kun går én retning og i hvilken grad krever videre undersøkelser.  

Magnus Vikan Røsæg kommer fra Steinkjer, han er utdannet veterinær fra NMBU Veterinærhøgskolen, og har vært ansatt som næringsstipendiat hos SalMar. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse