Gå til innhold
Annonse

Teknologien har vert prøvd ut og fungerer greit, men det er på sjøen at en får utnyttet våre naturgitte fordeler med sjøareal, dype fjorder og et klima som passer til lakseproduksjon. Lukkede anlegg i sjø er fremtiden, mener Gunnar Stavøstrand fra Flo Marine.

Annonse

I områder med store lakselus- problemer mener han disse enkelt kan løses med lukket flytende anlegg, som henter inn sjø dypere enn 20 meter.

- Der fins det nemlig ikke luselarver. Vi har sett flere generasjoner smolt bli produsert i lukkede merder, i luseområder, uten at det har komt en eneste lus på fisken, sier Stavøstrand.

Han tror flytende anlegg i sjø er fremtiden og peker på at de har samme fordelene som landbaserte anlegg, ved at de kan hente opp temperert dypvann.

- Dette gir betydelig tilvekst fordeler, særlig i postsmolt produksjon på høst og tidlig vinter. Investeringene for et flytende lukket anlegg vil også være mye mindre enn utbygging på land. Vi ser i dag kostnader på rundt 30-50 millioner på lukkede stål og betonganlegg og da nærmer man seg kostnadene på dagens åpne, sier han.

Gratis lukka konsesjoner i sjø

Gunnar Stavøstrand
Gunnar Stavøstrand

Gunnar Stavøstrand. Foto: Gustav-Erik Blaalid.

At det bør gis gratis konsesjoner til de som investere i lukkede merder i sjø, mener han bør være en selvfølge.

- Den viktigste oppgaven fremover er å nå frem til Direktoratet og forvaltningen slik at det blir gitt samme retningslinjene i sjø som på lukkede anlegg på land, hvor det er snakk om gratis konsesjoner. For en ekstra investering for oppdretter blir det. Skal man løse lus og rømming og miljøproblematikken vil næringen kunne få mer lønnsomme og miljømessige resultater i sjø enn på land, ved at man ikke bruker landarealet, sier han.

Dersom gratis konsesjoner ikke skulle gå gjennom har han forslag til flere løsninger for drive teknologien fremover.

- Det er vanskelig for oppdretterne å skulle satse på ny teknologi og risikere en dyrebar produksjon. Men får man en FoU-konsesjon og den kan forlenges til mer enn tre-fem år, med en klausul på å kunne drive videre kommersielt etter FoU-delen er utløpt dersom suksess, tror jeg ville nådd frem, sier han.

Høye pumpekostnader på land

Han reagerer litt på Sigbjørn Langhelles utspill på hvordan man i et landanlegg vil spare på å pumpe vann bortover i forhold til å pumpe vannet oppover.

Les også: - Gjennomstrøms-anlegg for laks på land kan være løsningen

- Hvordan får han tak i det vannet (sjøen) uten å pumpe det opp fra havet først? Jeg har nå jobbet i fire år med utvikling av lukkede anlegg og sett på pumpekostnadene. På et landanlegg må vannet kanskje ha en løftehøyde på tre til fem meter, noe som vil kunne gi en kostnad på tre til fem kroner kiloet, sier han.

Stavøstrand mener det burde gis vederlagsfrie-konsesjoner på lukkede merder i sjø. Illustrasjon: Ecomerden.

- I Danmark er det bygget flere landbaserte anlegg og felles er at de har store kostnader med pumping av sjø, men så lenge prisene på laks ligger såpass høyt som nå så går det fremdeles an å tjene penger på landbasert.

Sparer oksygenkostnader

Stavøstrand forklarer at man på i et flytende lukket anlegg løfter sjøen noen få centimeter og derfor bare har noen ører i pumpekost per kilo.

- Ser man eksempelvis på Kykjebø sin Ecomerd snakker han om 11 øre per kilo fisk og det er høyst relevant. Vi har tatt utgangspunkt i maksimalt 50 øre per kilo produsert i de beregningene som vi har gjort og det viser seg at vi har tatt i rikelig. Resultater fra andre forsøk ligger mellom 15 og 50 øre. Men vær oppmerksom på at den del konsept beregner så lite vannsirkulasjon og utskifting at man må tilsette oksygen, og det blir fort dyrt, da snakker en om to til tre kroner kilo, sier han.

I beregningene er det tatt sikte på stor nok utskifting (på mellom 20 og 30 min), slik at det normalt ikke er behov for å tilsette oksygen.

- Tilsetting av oksygen blir da en reserve som er tilgjengelig i høyere temperaturer når man produserer oppimot maksimalgrense for biomasse i anlegget. Når pumping av vann blir så rimelig er det unødvendig å bruke veldig mye penger på oksygen selv om de som selger oksygen nok vil fortelle deg en annen story. En kan jo 4-doble pumpekapasitet og likevel tjene på det, sier han.

- Der er også noen som snakker om resirkulering, men resirkulering av sjø i lukkede flytende anlegg er helt unødvendig. Resirkulering gjøres av to grunner. For å ta vare på varmeenergi fra oppvarming og for å spare på vann, - dette har ingen relevans i lukkede flytende anlegg, sier han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse