Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto av sjøørret. Foto: Anders Lamberg.
Illustrasjonsfoto av sjøørret. Foto: Anders Lamberg.

Lite nedbør i sommer har gitt lav vannstand i elver og vassdrag, likevel rapporteres det om mye fisk flere steder. 

Annonse

Skandinavisk naturovervåkning gjennomfører hvert år videoovervåkning i flere elver i Norge for å få oversikt over antall vandring av laks og sjøørret.

Sommeren 2018 har vært varm og tørr i store deler av landet, noe som har preget vannstanden i elver og vassdrag. Anders Lamberg, daglig leder i Skandinavisk naturovervåkning, forteller at 2018 har vært et avvikende år når det gjelder vannføring.

- Det har vært veldig tørt i år, og så plutselig nå i august kom det betydelige flommer. Med økende vannstand har vi registrert en oppgang i vandring i en del elver, sier han.

Dårlig fiske

Utover høsten kommer det ofte mer vann, og i små elver kan laksen og sjøørreten ofte velge å vente til september med å vandre opp for å gyte.

Anders Lamberg, daglig leder i Skandinavisk naturovervåkning,  forteller at de har merket en oppgang i laksebestanden de siste 3-4 årene. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no.
Anders Lamberg, daglig leder i Skandinavisk naturovervåkning, forteller at de har merket en oppgang i laksebestanden de siste 3-4 årene. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no.

- Det fantastiske klimaet vi har hatt i sommer påvirker laksen, sjøørretten og sjørøyen over hele Norge. Selv om det rapporteres om dårlig fiske, viser det seg at bestandene er store likevel, legger han til.

Oppgang av villaks

Lamberg forteller videre at de har merket en oppgang i laksebestanden de siste 3-4 årene over hele landet, bortsett fra på Sørlandet hvor bestanden ikke har fått reetablert seg skikkelig etter sur nedbør.   

Hvor stor effekt den varme sommeren og den lave vannstanden har påvirket antall vandringer og mengde lus på laksen gjenstår å se når sesongens målinger er ferdig, konkluderer han.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse