Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto av lakselus på laks.
Illustrasjonsfoto av lakselus på laks.

- Fiskehelsepersonell blir altfor ofte stående mellom barken og veden når det gjelder forvaltningens regelverk og fiskens velferd, sier Kristoffer Berglund Andreassen, styreleder i Tekna Havbruk og Fiskehelse.

Annonse

Tarald Sivertsen fra Sjømat Norge, uttalte for noen uker siden at han mente fiskehelsebiologene burde legge premissene for videre vekst i næringen. Han sa også at det ofte ble for enkelt med et regneark fra økonomistudiet når man skal løse biologiske problemer.

Les også: Vil at fiskehelsebiologer skal legge premisser for vekst

Andreassen som selv er fiskehelsebiolog, uttrykker at kunnskapen og tiden til fiskehelsepersonellet bør brukes på forebyggende arbeid.

Les også: Må tenkja førebygging og kvalitet

Kristoffer Andreassen. Foto: Privat.
Kristoffer Andreassen. Foto: Privat.

- For oss som jobber med fiskehelse til daglig, kommer ikke utspillet fra Tarald Sivertsen på Tekmar som noen overraskelse. Tekna Havbruk og Fiskehelse er helt enige i at fiskehelse og fiskevelferd i større grad bør legge premissene for næringens videre vekst, sier han.

Styrket konkurransekraft

Han viser til at regjeringen vil legge til rette for en forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen som også tar hensyn til miljøutfordringer. Dette mener de vil styrke næringens konkurransekraft.

- Med styrket konkurransekraft i oppdrettsnæringen legges det til rette for effektiv ressursbruk og matproduksjon, samtidig som man skaper trygge arbeidsplasser langs kysten, sier Berglund Andreassen.

- Mattilsynet har selv skrevet i sitt samfunnsoppdrag at de gjennom tilsyn, veiledning, kartlegging og overvåkning, samt regelverksutvikling, skal arbeide for å fremme god helse hos fisk og fremme dyrevelferd og respekt for dyr. Reaksjonene skjer dessverre ofte når det allerede har gått for langt, når det går ut over fiskehelse og velferd, påpeker han.

Han påpeker at fiskehelsepersonell og flere andre fagfolk har ropt varsku i mange år når det gjelder både behandlingshyppighet mot lus, kapasitetsproblematikk og andre fiskehelserelaterte problemstillinger.

- Mange av oss begynner å bli lei av å drive med brannslukking. Våre medlemmer i Tekna Havbruk og Fiskehelse sitter på stor kompetanse innen biologi og fiskehelse. Vi vil heller bruke kunnskapen og tiden vår på forebyggende arbeid, og å legge gode strategier i produksjonen som tar hensyn til både biosikkerhet, fiskehelse og fiskevelferd, sier han.

Mellom barken og veden

Fiskehelsebiologen forteller så at fiskehelsepersonell alt for ofte blir stående mellom barken og veden når det gjelder forvaltningens regelverk og fiskens velferd.

- Vi burde absolutt sittet i en slik stilling at vi kunne vært med på å bestemme premissene for videre vekst i næringen. Ofte er produksjonskostnaden høy og fiskevelferden ikke godt nok ivaretatt fordi man ikke har tatt de smertefulle grepene tidligere, forklarer han.

Han mener mange av premissene for produksjonen er allerede lagt når fiskehelsepersonell kommer på banen, og da blir det tidvis veldig lite handlingsrom for forbedring.

- Nå som Mattilsynet har begynt å redusere MTB hos aktører som ikke klarer å håndtere sine problemer, mener Tekna Havbruk og Fiskehelse at vi er kommet til et veiskille. Konsekvensene av redusert fiskehelse og velferd, og fordelene av god planlegging og langsiktig forebyggende arbeid, er tydeligere enn noen gang.

Han mener hvis næringen skal vokse slik regjeringens intensjon er, må det gjøres noen klare grep for å få ned medikamentbruk, dødelighet og forbedre fiskevelferden i norsk oppdrett.

- De som har kontroll på sin produksjon fra et miljø-, velferds- og fiskehelseperspektiv mener vi bør få lov til å vokse. Det er disse som skal lede vei. Det skal lønne seg å være god, poengterer han.

I likhet med regjeringen opplyser han at Tekna Havbruk og Fiskehelse vil legge til rette for både effektiv ressursbruk og god matproduksjon.

- Denne mener vi må være forankret i god kunnskap om fiskehelse. Slik vil vi skape de trygge arbeidsplassene langs kysten, konkluderer Berglund Andreassen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse