Gå til innhold
Annonse

Lerøy: - Har aldri hatt et høyere investeringsnivå enn i 2018

Konsernleder Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Konsernleder Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Rekord på omsetning, rekordlavt rømningsnivå og høyt investeringsnivå er noe av det som oppsummerer året til Lerøy Seafood Group.

Annonse

Lerøy Seafood Group hadde i 2018 en omsetning på 19 838 millioner kroner. Sammenlignet med 2017 er dette en øking på 1 214 millioner.

- Dette er den høyeste omsetningen i konsernets historie. Veksten i konsernets omsetning skylles gode priser for hovedproduktene, samt økt aktivitet i konsernets nedstrømsaktiviteter, heter det årsberetningen til Lerøy.

Driftsresultatet for konsernet var i 2018 før biologiske verdijusteringer på 3 569 millioner kroner, noe som er en nedgang i forhold til fjorårets driftsresultat på 3 717 millioner kroner.

Ifølge årsberetningen er driftsresultatet for segmentet havbruk før justeringer knyttet til biologiske eiendeler på 2 928 millioner kroner, en liten nedgang fra 2017 hvor driftsresultatet var på 2 942 millioner kroner.

Kostnadsvekst

I 2018 slaktet Lerøy 162 000 tonn laks og ørret, noe som er en oppgang fra 158 000 tonn i 2017. Slaktevolumet har vært rimelig stabil siden 2012, noe som ifølge konsernet har sammenheng med ny lisenskapasitet og utfordringer knyttet til reguleringer fra 2013.

Lerøy har hatt rekordlave tall på rømming i 2018. Oppdrettsanlegg i Nord-Norge. Illustrasjonsfoto: Lerøy Seafood Group AS.
Lerøy har hatt rekordlave tall på rømming i 2018. Oppdrettsanlegg i Nord-Norge. Illustrasjonsfoto: Lerøy Seafood Group AS.

- Norske myndigheters endrede krav til maks påslag av lakselus fra 2013 har medført en betydelig kostnadsvekst i Norge. Samtidig som Lerøy har investert i utstyr for mekanisk rensing, har konsernet også investert betydelige beløp i produksjon av rensefisk, skriver styret i årsberetningen.

De forteller videre at bruken av rensefisk har redusert behovet for mekanisk rensing og at de har hatt store investeringer knyttet til forebyggende arbeid. Sistnevnte aktivitet har ifølge årsberetningen vært en kostnadsmessig driver på konsernets havbruksaktiviteter.

- Styret har identifisert manglende vekst og for høye kostnader som de to hovedutfordringene for konsernets havbruksvirksomhet, poengterer de.

Investerer i smoltanlegg og RAS-teknologi

For å håndtere denne utfordringen er det ifølge styret gjennomført store investeringer som vil gi en økning i konsernets postsmoltkapasitet.

Disse investeringene er ifølge årsberetningen pågående og brukes til bygging av smoltanlegg som bruker resirkulerings-teknologi hvor smolten holdes lengre i anlegget enn i tradisjonelle smoltanlegg.

Lerøy 2018 i korte trekk

Årsrapport:
Lerøy-konsernet har rapportert i tre segmenter: Havbruk, villfangst og bearbeiding, salg og distribusjon.

Segment Havbruk:
Består av konsernets tre havbruksregioner i Norge: Lerøy Aurora lokalisert i Troms og Finnmark, Lerøy Midt lokalisert på Nordmøre/Trøndelag og Lerøy Sjøtroll lokalisert i Hordaland.

Omsettning og driftsresultat:
Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 19 838 millioner kroner, og driftsresultatet før biologiske verdijusteringer var på 3 569 millioner kroner.

Antibiotika:
Ifølge årsrapporten har det i 2018 ikke vært benyttet antibiotika i sjø.

Lakselus:
Konsernet rapporterer at de i snitt hadde et stabilt snitt på kjønnsmodne lus på 0,12 lus pr. fisk. Videre forteller de at det har vært en reduksjon i mengde virkestoff som har vært benyttet til å behandle fisk.

Rømming:
Lerøy Seafood Group hadde i 2018 fire rømminger hvor totalt 115 fisk rømte. Sammenlignet med 2017 er dette en reduksjon på omtrent 90%. Fjorårets lave tall representerer også en signifikant nedgang fra 2014 hvor over 50 tusen oppdrettsfisk rømte.

-  Det innebærer at en får en større smolt som er mer robust før den settes i sjø. Styret og ledelsen mener denne strategien vil gi vekst, og flytte konsernets produksjon nedover på kostnadskurven, står det i beretningen. 

Styret foreller videre at de er tilfreds med utviklingen så langt og at de kommer til å vurdere flere slike investeringer i 2019 innen samme område.  

Invisteringer er avgjørende

Lerøy Midt ferdigstilte i 2018 en filetfabrikk. Visjonen deres er at laksen skal bearbeides uten at den berøres av menneskehender. Styret forklarer at fabrikken har vært gradvis innkjørt i løpet av 2018, og fersk filet går blant annet til konsernets distribusjonssenter i sluttmarkedet.

- Denne type investeringer er avgjørende for videre effektivisering av verdikjeden for laks, forklarer styret. 

Videre forteller styret i årsberetningen at den helautomatiske fabrikken Lerøy Seafood Center ble åpnet i Nederland. Fabrikken skal produsere konsumentpakket sjømat, inkludert røkte produkter. Lerøy-konsernet har også bygget flere fabrikker i Spania hvor det blant annet produseres daglige leveranser av sushi til 950 spanske butikker.

- Lerøy har aldri hatt et høyere investeringsnivå enn i 2018. Investeringene oppfyller konsernets langsiktige strategi om fortsatt bærekraftig vekst, understreket styret.

Du kan lese hele årsrapporten her

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse