Gå til innhold

Level Solutions leverer sjøvannsinntak til storsatsing på Ænes

Level Solutions er distributør av filtre og UV-løsninger utviklet for det norske akvakultur-markedet, og skal levere løsning til Ænes Inkubator.
Level Solutions er distributør av filtre og UV-løsninger utviklet for det norske akvakultur-markedet, og skal levere løsning til Ænes Inkubator.

Level Solutions har signert kontrakt på leveranse av komplett sjøvannsinntak for varme-kjøl system til settefiskanlegget Ænes Inkubator som en underleveranse til Veidekke.

Systemleveransen er et komplett system som skal sikre stabil tilførsel av friskt sjøvann i rett mengde etter behov. Dette skal ivaretas av selskapets egenutviklede automasjonsløsning kombinert med produkter som er tilpasset dette bruksområdet.

Selv om vannet bare er tiltenkt varme-kjøl prosess, legges det her opp til samme krav som prosessvann til fisk. Med denne leveransen har Level Solutions levert prosessanlegg og produkter til flere av de største landbaserte oppdrettsanleggene i landet, opplyser selskapet i en pressemelding.

Selskapet står og bak prosjektering av selve sjøvannsinntaket med dimensjonering av inntaksbasseng og rør. Anlegget på Ænes har planlagt oppstart andre kvartal 2022. Selve utformingen og valg av komponenter er gjort for å sikre trygg drift og enkelt vedlikehold.

Level Solutions er distributør av filtre og UV-løsninger utviklet for det norske akvakultur-markedet. Level Solutions tilbyr også ulike systemløsninger med ferdigutviklet programvare og automasjon. 

Selskapet arbeider også med flere spennende utviklingsprosjekt, bl.a. med støtte fra Innovasjon Norge, som vil gi akvakultur-næringen økt bærekraft.

Har du en sak du
vil tipse oss om?