Gå til innhold
Annonse
Fisken i anlegget ved lokaliteten Kolbanarjogv (kan sees midt i bildet) døde antagelig som følge av en algeoppblomstring som man mistenker kan være forårsaket av spredning av husdyrgjødsel på markene som ligger ned mot sjøen. Foto: Google maps.
Fisken i anlegget ved lokaliteten Kolbanarjogv (kan sees midt i bildet) døde antagelig som følge av en algeoppblomstring som man mistenker kan være forårsaket av spredning av husdyrgjødsel på markene som ligger ned mot sjøen. Foto: Google maps.

Det Færøyske selskapet Bakkafrost melder at de før helgen mistet 750 000 fisk på noen få timer i et sjøanlegg. Nå lurer de på om årsaken kan være en algeoppblomstring muligens forårsaket av gylle-spredning i nærheten.

Annonse

I en melding fra selskapet skriver de at 750 000 fisk med en gjennomsnittsvekt vekt på 500 gram døde i løpet av noen få timer på torsdag 20. september.

Fisken på lokaliteten som heter A-81 ,Kolbanagjógv ble satt i sjøen i perioden juni - august tidligere i år.

- Det har ikke lykkes å bekrefte årsaken til hendelsen, men alger i slektene Phaeocystis, Pseudo-nitzscia og Heterosigma ble registrert i sjøen i anlegget på den aktuelle datoen.

Alger mistenkes derfor å ha forårsaket dødeligheten, skriver Bakkafrost i meldingen.

De skriver videre at de har fått bekreftet at husdyrgjødsel har blitt sprøytet utover før og under hendelsen på innmark bare 200 meter fra oppdrettsanlegget.

Selskapet gjør nå videre undersøkelser for å prøve å få bekreftet årsaken til den plutselige og korte dødeligheten.

- Det har vært oppdrettsaktivitet på lokaliteten Kolbanagjógv i 30 år , og det har aldri vært registrert lignende hendelser. Bakkafrost har heller ikke observert noen lignende på andre oppdrettsanlegg de siste dagene.

Bakkafrost sier de vil bli ferdig med å ta ut all dødfisken i morgen, tirsdag, og understreker at det ikke er registrert noe unormalt siden 20. september.

De forteller også i meldingen at fisken er forsikret.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse