Gå til innhold

Foreløpige fangsttall fra Fiskeridirektoratet for 2015 viser at det ble fisket cirka 20,4 millioner lusespisere. Dette er en nedgang på rundt fire prosent fra 2014.

leppefisk2015_art
leppefisk2015_art

Leppefisken fangstet i fjor har en estimert verdi på 220 millioner norske kroner, og selv om antallet gikk ned viser Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister at det ble fangstet cirka 850 tonn fisk i 2015 mot 796 tonn i 2014.

Økningen på volumsiden kommer trolig delvis av at det i fjor ble strammet inn krav til seleksjons-innretninger som eksempelvis økte minstemål på ulike arter.

Når det gjelder de ulike artene av leppefisket viser dataene at det er bergnebb og grønngylte det blir fangstet mest av med fangster på 9,2 og 9,5 millioner stykker. Berggylte ligger på 1,5 millioner fangstet, gressgylte på 300 000 fangstet. Det ble også fangstet 2800 rødnebb.

leppefisk2015_fylke
leppefisk2015_fylke

Mest i Hordaland

Ser man på fangstene fordelt på ulike fylker ser man at det signifikant fangstes mest i Hordaland, hvor fylket står for over åtte millioner av totalfangsten.  Rogaland og Vest-Agder kommer på andre og tredjeplass, men de ligger likevel godt under halvparten av antallet fra Hordaland. I Møre og Romsdal som tidvis hadde store problemer med lakselus i 2015, er fangstene nærmest halvert fra 2014 til 2015.

I “HØRING AV REGULERING AV FISKET ETTER LEPPEFISK I 2016”  foreslår Fiskeridirektoratet å ytterligere redusere fisket i år.

Les også: Ønsker snarlige tilbakemeldinger for regulering av leppefisket.

Fristen for å svare på høringsforslaget er førstkommende fredag, 19 februar.

Har du en sak du
vil tipse oss om?