Gå til innhold
Annonse

Lovende resultater med kalkprodukt som nytt lusemiddel

Selskapet Q Pharmaceuticals jobber med å få frem et spesialprodukt basert på kalk som et nytt legemiddel mot lakselus. – Så langt er resultatene veldig lovende, sier daglig leder i selskapet, Pål Haldorsen.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

Ideen om å bruke kalk mot lus ble unnfanget av forskere på Havforskningsinstituttet etter at de i 2013 startet et forsøk i Porsangerfjorden med å teste ut brent kalk (CaO) for å fjerne kråkeboller.

- Man observerte at fisk svømte inn og ut av kalkskyen uten å ta skade. Da dukket spørsmålet opp om dette kunne være effektivt mot lakselus også, sier han.

Les ogsåNy lusebehandlingsmetode: Brent kalk er svært treffsikkert

Defineres som legemiddel

Lakselus, nærbilde, lus, gjellelokk
Lakselus, nærbilde, lus, gjellelokk

Lakselusen tåler ikke effekten av den brente kalken, laksen gjør det. Et godt utgangspunkt. Foto: Lars Hamre/SLRC.

Ettersom produktet blir for et legemiddel å regne om den skal brukes for å fjerne lakselus, kan ikke Haldorsen si så veldig mye om forsøkene så lenge man ikke har fått en markedsføringstillatelse på plass.

- Vi har testet produktet både i lab og i storskala i sjø, og det ser veldig oppløftende ut. Jobben vår nå fremover blir nå utelukkende dokumentasjonsarbeid, så vi kan sende en god søknad til Statens Legemiddelverk, sier han.

Når produktet eventuelt kan bli tilgjengelig i veterinærene og fiskehelsebiologens verktøykasser, tør ikke Haldorsen si nøyaktig, men han håper det blir i løpet av 2016.

I en sak fra mars i år her på Kyst.no, da vi skrev om at Lufenuron var under uttesting som nytt lusemiddel, opplyste Statens legemiddelverk at søknadsprosessen kan ta opp mot ett år.

Behandlingstiden er minimum 210 arbeidsdager. Men har Legemiddelverket spørsmål underveis stopper de tiden – såkalt «clockstop» – frem til de har fått tilfredsstillende svar og tiden kan begynne å løpe igjen.

- Men bransjen trenger nye metoder mot lus, så vi vil jo det skal skje så fort som mulig, sier Haldorsen, som jo kjenner havbruksnæringens luseutfordringer svært godt etter veldig mange år i sentrale posisjoner i Marine Harvest. Han begynte i selskapet Q Pharmaceuticals i mars, og har også kjøpt en liten eierpost i firmaet.

- Så det er ingen tvil om at jeg har veldig tro på dette, sier han.

Et miljøvennlig produkt

I Porsangerfjorden brukte man som nevnt såkalt brent kalk for å utrydde kråkeboller. Kalken man nå tester ut er en videreutvikling av dette.

- Produktet baseres på en helt særskilt formulering, laget av en spesiell kvalitet som igjen handler om hvor kalken utvinnes fra, er det Haldorsen vil fortelle.

- Og resultatet blir 100 % miljøvennlig. Kalsiumoksid er laget av kalsiumkarbonat. I sjøen vil dette reagere med vann og man får det som heter lesket kalk eller kalsiumhydroksid. Deretter vil man få en reaksjon med karbondioksid, og det blir igjen dannet kalsiumkarbonat, som jo var utgangspunktet, forteller han.

Les mer om kalksyklussen og brent kalk her:

Virkningsmekanisme

Hva som er den underliggende virkningsmekanismen i «kalk mot lus» kan ikke Haldorsen si så mye om.

- Delvis fordi jeg ikke kan fortelle, og delvis fordi det er mye vi ikke vet. Dette er en av de tingene vi jobber med å dokumentere, sier han.

I kråkebolleforsøkene antar man det er en etsning av skallet som er virkningsmekanismen.

Helnorsk

Selskapet Q Pharmaceuticals er et helnorsk selskap. Hovedaksjonær er Norsk Innovasjonskapital (drevet av Televenture) med 47,3%, Franzefoss Minerals AS med 41,5%, Pål Haldorsen med 6 % og andre med 5,2 %.

- Vi er et helnorsk selskap, men våre ambisjoner er internasjonale, understreker Haldorsen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse