Gå til innhold
Annonse

Måsøval: - Dette har en uheldig påvirkning på selskapets omdømme

Illustrasjonsfoto. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett.
Illustrasjonsfoto. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett.

Denne uken ble det kjent at Mattilsynet anmelder Lerøy og Måsøval for alvorlig manglende fiskevelferd. Asle Rønning i Måsøval Fiskeoppdrett bekrefter at de har blitt anmeldt, men kjenner ikke til detaljene i anmeldelsen. - Vi vil gjøre det vi kan for å unngå en tilsvarende situasjon igjen. Dette har en uheldig påvirkning på næringens og selskapets omdømme. Dette er vi de første til å beklage, sier han til kyst.no.

Annonse

Mattilsynet anmeldte den 11. oktober 2016 Måsøval Fiskeoppdrett og Lerøy Midt den 31. oktober, for alvorlig manglende fiskevelferd.

– Dette er av de mest alvorlige sakene vi har hatt i sammenhengen mellom lakselus og fiskevelferd, uttalte regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen i tilsynet.

For nær to uker siden ble det kjent at Mattilsynet hadde avdekket store luseskader på et stort antall fisk hos oppdretterne.

Asle Rønning, daglig leder i Måsøval Fiskeoppdrett. Foto: Privat.
Asle Rønning, daglig leder i Måsøval Fiskeoppdrett. Foto: Privat.

Asle Rønning, administrerende direktør i Måsøval Fiskeoppdrett sier til kyst.no at det oppstod i uke 35 en alvorlig situasjon på Fjølværet, en av selskapets 10 lokaliteter, med en utvikling i lusenivå selskapet ikke tidligere har erfart. Fisken ble slaktet ut i løpet av to uker og siste fisk ble levert slakting 16 september.

- Det er tragisk for fisk som er rammet, det er sterkt beklagelig at fisk har blitt utsatt for lidelser ved vår lokalitet. Selv om situasjonen ved Fjølværet var svært krevende og ekstraordinær er dette ikke slik vi vil drive vår virksomhet, påpeker han.

- Hva tenker dere om at dere er blitt anmeldt av Mattilsynet?

- Jeg kan bekrefte at vi nylig er orientert om anmeldelsen. Vi kjenner ikke innhold i denne på dette tidspunkt, vi vil svare og samarbeide med politiet hvis og når dette blir aktuelt, sier Rønning. 

- 43 år uten et slik hendelse

Når det gjelder omdømmet sier han at Måsøval fiskeoppdrett AS har drevet med oppdrett av laks i 43 år uten tilsvarende hendelser.

- Ansatte i Måsøval utfører hver dag sin jobb samvittighetsfullt og i henhold til gjeldende regelverk og dyrevelferd. Vi vil gjøre det vi kan for å unngå en tilsvarende situasjon igjen. Dette har en uheldig påvirkning på næringens og selskapets omdømme. Dette er vi de første til å beklage, sier han.

- Hvor mye tror dere at dere har tapt på dette i forhold til utslakt i sommer?  

- Økonomi er underordnet fiskevelferd, men jeg kan imidlertid bekrefte at dårlig fiskevelferd også er dårlig økonomi, i dette tilfellet mange titalls millioner for Måsøval. 

Rønning sier at mesteparten av fisken i anlegget ble slaktet og solgt.

- Omkring 25 % ble avlivet eller døde og deretter destruert (ikke solgt) i perioden med hasteslakting som ble avsluttet 16/9, opplyser han i en e-post.

Svar vil korrigere inntrykket

Stig Nilsen konserndirektør for havbruk i Lerøy, sier til kyst.no: - Vi ber om forståelse for at selskapet i første omgang vil svare Mattilsynet direkte innenfor de frister som gjelder. I svaret vil selskapet kommentere påstander om selskapets drift, og svare på spørsmål som er stilt, på en forsvarlig og tilfredsstillende måte.

- Vi er av den oppfatning at selskapets svar vil korrigere det inntrykket som nå er skapt rundt Lerøy Midt sin operasjon. Når det gjelder Mattilsynets pressemelding om anmeldelse ber vi om forståelse for at kommunikasjon rundt dette inntil videre vil skje direkte med de ulike instanser, legger han til.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse