Gå til innhold
Annonse
Lokalitet Austvika. Kart: Barentswatch.
Lokalitet Austvika. Kart: Barentswatch.

Fiskeridirektoratet melder at det etter telling av fisk på lokaliteten Austvika i Flatanger, rømte 52 000 laks fra Marine Harvest-anlegget i vinter. 

Annonse

- Fisken i merden ble i denne uken telt ved hjelp av brønnbåt. Det skulle stå 138 000 fisk i nota. Tellingen viste at det stod 86 000 fisk i nota, en differanse på 52 000, skriver direktoratet.

Selskapet meldte den 14. februar om mistanke om rømming da det ble oppdaget en fire meter lang flenge i ei not på lokaliteten «Austvika» i Jøssundfjorden. 

- På grunn av skadeomfanget ble det den 16. februar gitt pålegg om at nota skulle tas opp og skiftes ut. Det ble også gitt pålegg om at fisken i nota skulle telles for å kunne fastslå hvorvidt det var rømt fisk under hendelsen.

Direktoratet påpeker at hådtering av fisk ved kalde sjøtemperaturer kan være uheldig med hensyn til dyrevelferd, og fare for vintersår på fisken. Det ble derfor, i samråd med Mattilsynet, gitt utsatt frist for å gjennomføre pålegg om telling.

Selskapet er nå i ferd med å kontrollere tellingen manuelt, noe som kan medføre en justering av rømmingstallene.

Var usikre på om fisk hadde rømt

På tross av funnene var det likevel i lang tid spekulasjoner rundt om rømmingshendelsen i det hele tatt hadde funnet sted. Nå er det i allefall grundig bekreftet.

- Marine Harvest ser svært alvorlig på hendelsen, og vil sammen med Fiskeridirektoratet og leverandører undersøke hvordan dette har skjedd og hvordan selskapet skal hindre at lignende skjer igjen, skriver Ola Helge Hjetland som er kommunikasjonsjef i Marine Harvest i en pressemelding.

Marine Harvest hadde også en stor rømming av 54 000 laks ved lokaliteten Geitryggen i Nærøy kommune femte februar.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse