Gå til innhold
 Ingen andre steder i verden er det samlet så mange berggylter på et sted som hundre meter inn på land, nord i Øygarden i Hordaland. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no.
Ingen andre steder i verden er det samlet så mange berggylter på et sted som hundre meter inn på land, nord i Øygarden i Hordaland. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no.

Marine Harvest sitt berggylte-anlegg i Øygarden har i første driftsår produsert cirka 800 000 fisk, tross noen utfordringer. Til neste år vil de øke produksjonen til én million rensefisk. 

Marine Harvest har utvidet et gammalt marinfiskanlegg, dette har fått navnet Marine Harvest Norway AS, avdeling rensefisk Øygarden. Ingen andre steder i verden er det samlet så mange berggylter på et sted som hundre meter inn på land nord i Øygarden i Hordaland.

Rensefiskansvarlig i Marine Harvest, Olav Breck sier til Kyst.no at produksjonen stort sett har gått greit.

- Vi har hatt mange leveringer til anleggene våre langs kysten, konsentrert om sen vår og et stykke ut på høsten. De fleste leveransene har gått med båt, opplyser han. 

Olav Breck, er Marine Harvest sin konserndirektør for rensefisk, og sier de har ambisjoner om å øke produksjonen i 2019 og levere rundt en million berggylte. Klikk for større bilde. Foto Marine Harvest.
Olav Breck, er Marine Harvest sin konserndirektør for rensefisk, og sier de har ambisjoner om å øke produksjonen i 2019 og levere rundt en million berggylte. Klikk for større bilde. Foto Marine Harvest.

Les også: Verdens største anlegg for berggylte snart klart

Vil levere 1 million berggylter

Fisken Marine Harvest har levert har vært fra cirka 25 til godt over 100 gram.

- For fremtiden sikter vi på leveranser av fisk i størrelsesorden 25-50 gram. Vi har levert cirka 800 000 fisk i år og håper å kunne levere langt over 1 million neste år.

Behandlet med brakkvann

Breck opplyser at det har gjenstått en del tekniske utbedringer i anlegget, men påpeker at de likevel har fått levert et bra antall fisk gjennom et helt nytt utføringssystem. 

- Vi har hatt utfordringer koblet til påvisning av AGD. Denne sykdommen har ikke medført problemer på berggylten, men siden lakseanleggene krever 100 % smittefri berggylt, har vi måttet behandle fisken med brakkvann gjennom mange dager.  

Her ser du fisken svømmer i de nye store karene på anlegget, og driftsleder Geir-Inge Hosteland ser over at alt er som det skal. Klikk for større bilde. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no.
Her ser du fisken svømmer i de nye store karene på anlegget, og driftsleder Geir-Inge Hosteland ser over at alt er som det skal. Klikk for større bilde. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no.

Han sier at det representerer utfordringer i forhold til tilgang på ferskvann, tilpasning i forhold til temperatur, samt å gjennomføre dette under storskala betingelser i 8 meter kar.

- Vi er glad for at dette stort sett gikk veldig bra, legger han til.

Driftsleder på anlegget er Geir-Inge Hosteland, og han har tidligere uttalt at målsettingen deres er å produsere 3,2 millioner fisk i året i to batcher á 1,6 mill stk. Fisken de selv setter ut ønsker de å kunne levere på våren og sommeren og helst ikke for sent på høsten, da berggyltene blir mindre aktiv ved synkende temperatur. 

Moderne nytt anlegg

Slik anlegget er nå består det av flere avdelinger. Den gamle delen har 16 stykk 3-meterskar på 9 kbm hver. Her er 8 av dem avsatt til gyting og 8 til nyklekte larver. I tillegg er det 16 påvekstkar på 5x15 m på ca 25 kbm hver.

Noen fakta om anlegget:

  • Lokalisert ved Ljøsøy, på Blomøyna i Øygarden i Hordaland
  • Bygget i 2002 som torskeyngelanlegg
  • Marine Harvest tok over i 2009, konverterte til berggylte
  • Utvidet i fjor med påvekstanlegg, offisiell åpning i år.
  • Kapasitet 3,2 mill fisk i året.
  • Lever i symbiose med BKKs gasskraftverk, der berggylteanlegget skaffer BKK kaldt kjølevann, og får det varmt i retur.

De nye hallene består av to avdelinger kalt hhv Påvekst 1 og Påvekst 2.

Den ene hallen har 15 -5 meters kar den andre har 15 store 8-meterskar som hver rommer ca 100 kbm vann. Alle kar i Påvekst 2 er selvrensende. Den nye utbyggingen har medført at produksjonskapasiteten er blitt mangedoblet.

I Påvekst 1 går fisken frem til de er ca 10 gram, hvor noe sendes til påvekst på Rissa og hos Njord Salmon og noe går videre til Påvekst 2. I Påvekst 2 går fisken til de blir levert til Marine Harvest Norge sine sjøanlegg.

Hele prosessen fra klekking til laksemerd tar mellom 12 og 18 måneder, avhengig av hvor stor berggylt en skal produsere. Det som går til eget bruk transporteres for det meste med brønnbåt. Mindre fisk som skal til andre påvekstanlegg går normalt med bil.

På anlegget i Øygarden høster de egg fra egne lys- og temperaturstyrte stamfiskgrupper  i  i mars og i september, i tillegg til inntak av villfanget fisk på våren. De stryker ikke fisken, men lar den gyte naturlig i karene.

Se stort bildegalleri under. Alle foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?