Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet anmelder Lerøy og Måsøval for alvorlig manglende fiskevelferd

Beiteskader på fisk fra lokalitet Langskjæra. Foto: Mattilsynet.
Beiteskader på fisk fra lokalitet Langskjæra. Foto: Mattilsynet.

– Dette er av de mest alvorlige sakene vi har hatt i sammenhengen mellom lakselus og fiskevelferd, sier regiondirektør i Mattilsynet Bjørn Røthe Knutsen.

Annonse

For nær to uker siden ble det kjent at Mattilsynet hadde avdekket store luseskader på et stort antall fisk hos oppdretterne.

- Mattilsynet anmeldte den 11. oktober 2016 Måsøval Fiskeoppdrett og Lerøy Midt den 31. oktober, sistnevnte ble også anmeldt høsten 2015 for tilsvarende forhold i et anlegg på Nordmøre. Anmeldelser er generelt unntatt offentlighet og videre kontakt må gå via politiet. Mattilsynet kommenterer ikke saker som er under etterforskning, skriver de i en pressemelding.

 Les også: Saken bør politianmeldes

Tilsynet skriver de tidligere har sendt ut varsel om vedtak om midlertidig redusert produksjon for tre lokaliteter i Frøya som har hatt alvorlige lakselus- og fiskevelferdsproblemer. Bakgrunnen for varslene er omfattende angrep av lakselus som skadet et stort antall fisk i anleggene.

- Lokalitetene har hatt betydelig høye lusetall – fra 60 til 90 per fisk (0,5 kjønnsmodne lus er grensen som aksepteres i dag) – og laksen i anleggene fikk store skader etter omfattende luseangrep. Dette viser etter Mattilsynets vurdering at selskapene ikke har gode nok rutiner, beredskap eller internkontroll som ivaretar fiskevelferden på en god måte, skriver de.

– Dette er av de mest alvorlige sakene vi har hatt i sammenhengen mellom lakselus og fiskevelferd, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen. – Det har vært en krevende laksesituasjon i regionen over tid, men andre selskap har likevel klart å håndtere situasjonen på en akseptabel måte. Disse selskapene skiller seg dessverre negativt ut, sier Knudtsen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse