Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen for ILA i Hammerfest og Kvalsund kommuner

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har 18. desember 2017 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 15517 Tinnlandet.

Annonse

ILA ble i juni 2017 påvist på sjølokaliteten 15517 Tinnlandet i Hammerfest kommune i Finnmark. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.

Anleggene i sonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 18. desember 2017. Dette skriver Mattilsynet i en nyhetsmelding.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen. Overvåkingssonen rundt Tinnlandet vil fortsatt gjelde i to år fremover.