Gå til innhold
Annonse
Fjoråret ble et bra år for Hydrolicer som totalt leverte 52 linjer i løpet av 2016, fordelt på Norge, Irland, Skottland og Færøyene. Her ser du Hydroliceren i drift. Foto: Steinar Johansen.
Fjoråret ble et bra år for Hydrolicer som totalt leverte 52 linjer i løpet av 2016, fordelt på Norge, Irland, Skottland og Færøyene. Her ser du Hydroliceren i drift. Foto: Steinar Johansen.

Hans Martin Flasnes, markedssjef i Hydrolicer Drift forteller at de får rapporter fra brukerne som konkluderer med lavere dødelighet på fisken ved bruk av Hydrolicer, sammenlignet med andre ikke-medikamentelle metoder. - Skånsom og effektiv behandling er vårt hovedfokus, sier han.

Annonse

Både året som gikk og nå inn i 2017 understreker Hans Martin Flasnes at fokuset på fiskehelse har preget aktivitetene deres.

- Skånsom og effektiv behandling er vårt hovedfokus. En av utfordringene vi så gjennom 2016 var muligheten for å pumpe stor fisk, noe som begrenser seg med dagens fiskepumpe. 

Forbedrer pumpene

Hydrolicer • Avlusning i lukket vannsøyle, med bruk av vannturbulens• Bruker et balansert over- og undertrykk gjør at lusa mister festet til fisken
Hydrolicer • Avlusning i lukket vannsøyle, med bruk av vannturbulens• Bruker et balansert over- og undertrykk gjør at lusa mister festet til fisken

Tiltak som er blitt gjort av selskapet er å forbedre ombordpumpingen, med uttesting og montering av nye pumpeenheter.

- Vi så gjennom fjoråret at dagens fiskepumper var mer ømfintlig for turtall enn det ble signalisert fra leverandør. Slik at lovnader fra leverandør om max størrelse på syv kilo ikke stemte, i tillegg så vi tendenser til gjelleskader på stor fisk. Det ble derfor satt en intern begrensning på 4,8 kg fisk frem til ny pumpe er på plass, sier han.

De bestemte seg i vinter for å starte arbeidet med tre nye pumper og disse skal testkjøres i starten av april. Dette er to typer drivenheter i vannsøyle og en ny og større skovvelpumpe.

- Dette mener vi vil ytterligere forbedre fiskehelsen og gjøre at forhåpentligvis skal kunne kjøre fisk opp til 7-8 kg.

Lav dødelighet vel så viktig som effekt

Når det gjelder effekt av metoden, så melder selskapet om følgende gjennomsnittseffekter så langt: Fastsittende lus, 80 %; bevegelige lus, 87 %; og kjønnsmodne lus 88 %.

- Vel så viktig som avlusningseffekt er at vi har registrert svært lav dødelighet etter behandling. Ferske rapporter fra våre kunder viser at Hydrolicer har 50-70 % lavere dødelighet enn flere andre ikke-medikamentelle metoder, opplyser han fornøyd.

Mange linjer levert

Fjoråret ble et bra år for Hydrolicer som totalt leverte 52 linjer i løpet av 2016, fordelt på Norge, Irland, Skottland og Færøyene.

- Allerede i år er 18 linjer i produksjon og igangkjøring, og flere kunder har signalisert at de kommer med bestillinger, opplyser markedssjefen.

Kapasiteten per Hydrolicer linje er 35-40 tonn, og Hydrolicer Drift opererer i dag to lektere med seks linjer hver som dermed har en kapasitet på 200-240 tonn i timen per lekter.

- En av våre lektere behandlet 65 000 tonn i løpet av 4 måneder, med kun å kjøre 12 timers dager. Vi har også klart å behandle hele 2 800 tonn fisk i løpet av 18 timer, inklusive flytting og klargjøring mellom merdene, forteller Flasnes stolt.

Les også andre relaterte saker: 

Frank Øren som her er avbildet er en av oppfinnerne bak Hydrolicer, sammen med Odd Einar Grøntvedt. Begge eier sammen med Marine Harvest patenten på Hydrolicer. Foto Sturla Nordbøe.
Frank Øren som her er avbildet er en av oppfinnerne bak Hydrolicer, sammen med Odd Einar Grøntvedt. Begge eier sammen med Marine Harvest patenten på Hydrolicer. Foto Sturla Nordbøe.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse