Gå til innhold
Odd Steinsbø var sentral i oppdrettsnæringen fra 70-tallet og til langt ut på 2000-tallet.  Onsdag i forrige uke døde han. Foto: Berre Kommunikasjon
Odd Steinsbø var sentral i oppdrettsnæringen fra 70-tallet og til langt ut på 2000-tallet. Onsdag i forrige uke døde han. Foto: Berre Kommunikasjon

Torsdag 14. januar kom beskjeden fra Kari, Odd Steinsbøs eldste datter, at faren var gått bort kvelden før etter lang tids sykdom i en alder av 79 år.

Minneordet er skrevet av Odd Berg.

Fiskeoppdretternes Salgslag AL (FOS) ble etablert i 1978 og Odd Steinsbø var salgslagets eneste administrerende direktør frem til at man måtte melde oppbud i november 1991. Dette skjedde etter at bankene og Det Kgl. Fiskeridepartement ikke fant å kunne garantere for finansieringen av den siste del av markedsinnfrysingen av laks. Målet med innfrysingen var delvis oppgjør for levert fisk for å avverge massekonkurser blant fiskeoppdretterne. Odd var sentral i organiseringen og av en kvalitetsmessig god innfrysing. Det skal også sies at laksen ble i ettertid solgt til gode priser i både eksisterende og nye markeder.

Odd Steinsbø var en visjonær og strategisk leder og i den første tiden besto salgslagets ledelse i tillegg av hans kone Målfrid og undertegnede. Når Fiskeoppdretternes Salgslag ble etablert i 1978 var det svært få i Norges land som viste hva oppdrett av laks og ørret i sjø var for noe. Det første årets omsetning i salgslaget var på beskjedne 2000 tonn! Veksten utover i 80-årene ble imponerende.

Les også:

Fra 1979 overtok Fiskeoppdretternes Salgslag også driften av Norske Fiskeoppdretteres Forening (NFF) etter initiativ fra Odd Steinsbø.

Det var et vesentlig mål for Steinsbø at fiskeoppdrett skulle være en næring eid og drevet av de som bodde og levde på kysten. Det skulle ikke være en tilleggsnæring til annen næring.

Mangel på smolt og settefisk av god kvalitet var viktig for vekst i næringen.  Steinsbø bidro til å få oppdretterne i de styrende organer med på etableringen av Norske Fiskeoppdretteres Avlsstasjon AS som ble bygget på Kyrksæterøra i Trøndelag i 1986. Akvaforsk AS var en viktig medspiller i arbeidet.

Med vekst i oppdrett av laks meldte også utfordringer med nye sykdommer på laksen seg. Her var også oppdretternes organisasjoner tidlig ute for å bidra til organisering og med økonomiske midler til forskningsmiljøene. Etableringen av Prosjekt Frisk Fisk var i stor grad et prosjekt med utspring fra Odd Steinsbø.

Teknologi, driftssystemer, HMS både for ansatte og for fisken ville bli viktig for næringens utvikling, og allerede i 1979 ble den første fiskeoppdrettsmessen arrangert i Trondheim av staben i Salgslaget, i samarbeid med Fiskeridirektoratet. Messen ble i 1981 utviklet og gjennomført av oppdretternes organisasjoner og drevet på denne måten frem til 1991. Messen ble på midten av 80-tallet døpt AQUA NOR og var allerede da verdens største internasjonale messe innen havbruk. Utenlandske messearrangører var interessert i å kjøpe AQUA NOR, men Steinsbø avslo.

Produksjonsvekst og frisk fisk var av stor betydning, men fisken skulle også ut til kjente og nye markeder. Steinsbø fikk etablert Markedsrådet for Norsk Laks hvor også eksportørene var representert. Betydelige midler ble hvert år bevilget over Fiskeoppdretternes Salgslag sitt budsjett. Markedskontorer og markedstiltak ble etablert i flere land. Med bakgrunn i laksenæringen, er hele norsk fiskerinæring i dag organisert på samme måte med markedskontorer og ulike markedstiltak i ulike markeder.

At oppbudet for Fiskeoppdretternes Salgslag AL måtte komme på grunn av manglende støtte til innfrysingsordningen, ble et nederlag som gikk sterkt inn på Odd Steinsbø og som plaget ham i ettertid. Alle møter motgang en eller flere ganger i livet, men sterke og dyktige personligheter løfter seg igjen. Så også med Odd Steinsbø. Sammen med gode oppdrettsvenner etablerte han Norway Royal Salmon AS som i dag er en av de største oppdrettsgrupperingene og lakseeksportørene i landet.

Jeg takker Odd Steinsbø for spennende og utfordrende samarbeid gjennom 13 år i Fiskeoppdretternes Salgslag AL.

Tankene går i dag til Målfrid, barn, barnebarn og øvrige av familien Steinsbø. Lyser fred over Odd Steinsbøs minne.

18.01.2021/Odd Berg

Har du en sak du
vil tipse oss om?