Gå til innhold
Annonse
NRS sin oppdrettsvirksomhet har mistanke om ILA. Foto: NRS
NRS sin oppdrettsvirksomhet har mistanke om ILA. Foto: NRS

Mistanken i Dønnesfjord omfatter lokalitetene Næringsbukta, Klubben og Børfjord.

Annonse

NRS har 2,3 millioner fisk med en snittvekt på 3,3 kilo i dette driftsområdet, ifølge en melding sendt ut av selskapet.

NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå.

- NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene, skriver de i meldingen.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 035 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Vest-Finnmark og Troms. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse