Gå til innhold

Mørenot Robotics går ut av Mørenot og blir Troll Systems

Netrobot hos pilotkunde. Foto: Mørenot Robotics
Netrobot hos pilotkunde. Foto: Mørenot Robotics

Mørenot Robotics AS blir Troll Systems AS, får nye eiere, og satser på å levere utstyr til  landbaserte og lukkede anlegg.

- Jeg har fått med meg 2 nøkkelansatte på eiersiden, og sammen har vi kjøpt ut Mørenot og har  planer om å satse på robotics og utstyr til landbasert oppdrett og lukkede anlegg i sjø, sier Rune  Rørstad, som frem til nå har vært daglig leder i Mørenot Robotics AS. 

Mørenot kjøpte majoriteten av aksjene i Plastfabrikken i 2018, og skiftet navn til Mørenot Robotics.  Selskapet fikk oppdraget med å utvikle Netrobot ferdig og klargjøre den for kommersialisering i  markedet. To år har gått, og selskapet har høstet ulike erfaringer med produktet i sjøanlegg kontra  landbasert og lukkede sjøanlegg. 

Raskt voksende marked

- Vi har hatt mange dyktige pilotkunder. Sammen så vi at prinsippet fungerte, nøtene ble holdt rene,  men det var krevende både for røkterne og oss å sikre tilstrekkelig oppetid over lengre perioder ute  i tøffe forhold i sjø, sier Rørstad. - For landbasert og lukket oppdrett er miljøet den skal operere i  annerledes, og her ser vi at våre systemer og vårt utstyr lettere tilfredsstiller de krav som kundene  våre forventer. Dette er et raskt voksende marked, som virkelig har behov for robuste systemer for  renhold og inspeksjon, tilføyer han.  

- Strategien til Mørenot Aquaculture er å levere løsninger for oppdrett i sjø, og det ble naturlig for  oss å vurdere en exit når vi så at Netrobot ikke fungerte som vi hadde håpet på innenfor  tradisjonelt oppdrett, sier Kristian Steinshylla, leder for Mørenot Aquaculture. -Samtidig er det  høstet gode erfaringer som det kan bygges videre på, både hos Troll Systems AS og hos oss. Vi  synes også det er bra at selskapet kan tas videre, avslutter Steinshylla. 

Som en del av avtalen vil begge parter jobbe for å relansere Netrobot inn mot tradisjonelt sjøbasert  oppdrett, når videre utvikling av konseptet muliggjør dette. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?